Lễ hội cam Cao Phong được tổ chức hàng năm góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm cam Cao Phong trên thị trường trong và ngoài tỉnh

Trong những năm gần đây, chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa nhằm tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng chuyên canh tập trung được đầu tư với quy mô lớn và hiện đại, sản xuất theo chuỗi liễn kết, tạo ra các sản phẩm an toàn từ sản xuất tới tiêu thụ, cung ứng ra thị trường.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kiết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế; điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương, gắn với nhu cầu thị trường. Một số cây trồng lớn, chủ lực đã khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, đối với cây ăn quả có múi, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung tại huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy. Nếu như năm 2013, diện tích cây có múi là 1,98 nghìn ha, diện tích kinh doanh trên 1 nghìn ha, sản lượng 2,45 vạn tấn, thì đến năm 2017, diện tích trồng đã tăng lên 8,1 nghìn ha, diện tích kinh doanh tăng lên 3,6 ha và cho sản lượng là 8,9 vạn tấn. Bộ giống cây ăn quả có múi ngày càng đa dạng, có năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu rải vụ: Cơ cấu giống chín sớm (CS1, quýt ôn châu, cam BH/cam Marrs) 25%, chính vụ (cam Xã Doài, cam Vân Du, một số giống quýt, bưởi đỏ, bưởi da xanh) chiếm 45%, chín muộn (cam đường canh, cam V2) chiếm 30% diện tích, giúp bình ổn giá cho người sản xuất. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất, chứng nhận chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, do đó, năng suất, chất lượng sản phẩm ngày một đáp ứng với yêu cầu của thị trường; năng suất bình quân đạt 21 - 22 tạ/ha, thuộc nhóm cao nhất toàn quốc, giá trị thu nhập trên 1 ha năm 2013 đạt 350 triệu đồng, đến năm 2017 đạt trên 450 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ khá thuận lợi, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận; gần đây đã mở rộng vào các tỉnh phía Nam và một phần bán sang Campuchia.

Cùng với đó, sản xuất rau của tỉnh ta bước đầu đã hình thành các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hình thành các vùng sản xuất rau hàng hóa, tập trung, có thị trường tiêu thụ, phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng, như: Vùng sản xuất bí xanh, bí đỏ, dưa hấu, dưa chuột, lặc lày,... tại các huyện Kim bôi, Tân Lạc, Yên Thủy; sản xuất rau hữu cơ (huyện Lương Sơn, rau susu (huyện Tân Lạc, Mai Châu), sản xuất tỏi tía (huyện Mai Châu). Hiện, toàn tình có 07 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP, hữu cơ, với tổng diện tích canh tác là 66,64 ha, chiếm 1,8% diện tích rau toàn tỉnh. Thị trường tiêu thụ chủ yếu nội tỉnh và thành phố Hà Nội; ngoài ra, bí xanh còn là nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến nước hoa quả. Đối với cây mía, toàn tỉnh trồng khoảng 9 nghìn ha, chủ yếu bán cho các nhà máy mía đường của tỉnh; cây lương thực có hạt có diện tích gieo trồng hàng năm trên 77 nghìn ha, cho sản lượng trên 36 vạn tấn. Ngoài ra, tỉnh đã mở rộng diện tích trồng các loại cây có thế mạnh của từng địa phương, tạo lợi thế cạnh tranh theo từng vùng miền.

Hoạt động quảng bá xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm được quan tâm, chú trọng. Hiện nay, đã xây dựng chỉ dẫn địa lý “Cam Cao Phong” cho sản phẩm cam của huyện Cao Phong và 07 nhãn hiệu  tập thể mía tím Hòa Bình, hạt dổi Lạc Sơn, quả lặc lày và rau hữu cơ của huyện Lương Sơn, Bưởi đỏ Tân Lạc, cam Lạc Thủy, nhãn Sơn Thủy - Kim Bôi, susu Tân Lạc. Đồng thời, phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2020; thông qua việc đăng ký, xác lập và bảo hộ quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa đặc thù của từng địa phương, thúc đẩy khâu tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, đã chủ động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động tìm hiểu thị trường đối với các sản phẩm hàng hóa chủ lực như: Tổ chức lễ hội cam Cao Phong; tuần lễ cam Cao Phong, cá sông Đà tại Hà Nội, tham gia trưng bày các gian hàng tại hội chợ hàng nông sản vùng Tây Bắc,...

Để tiếp tục phát triển cây trồng quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ theo hướng bền vững, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận hợp tác tiêu thụ nông sản với các tỉnh giáp ranh và thành phố lớn; tập trung phát triển, khai thác thị trường tiềm năng cho các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh; thực hiện giải pháp tăng sức cạnh tranh cho nông sản. Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng; khuyến khích phát triển thương mại tư nhân; chú trọng phát triển thị trường nội địa, quảng bá, giới thiệu các mặt hàng truyền thống có sức cạnh tranh với thị trường ngoại tỉnh, thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân./.

Theo www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction