Sản phẩm Cam Cao Phong được tỉnh đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu

Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng được thương hiệu cho một số sản phẩm đặc sản nổi bật mang giá trị cao, hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung cung cấp cho thị trường và phục vụ chế biến nông sản. Sản phẩm đặc sản được bảo hộ, giúp người sản xuất, kinh doanh có đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro về biến động giá cả và mở rộng thị trường tiêu thụ.

 Từ đó, vị thế của tỉnh được nâng lên thông qua các sản phẩm mang tên địa danh như Cam Cao Phong, Bưởi đỏ Tân Lạc. Bước đầu định hình được tầm quan trọng của việc sử dụng công cụ Sở hữu trí tuệ để nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, định hướng cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm đảm bảo chất lượng. Những sản phẩm đặc sản của tỉnh được Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể, Chỉ dẫn địa lý đã khẳng định giá trị pháp lý về quyền và lợi ích của người sản xuất kinh doanh sản phẩm.

Về kết quả tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với thu hút đầu tư, toàn tỉnh hiện có 104 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 75 hợp tác xã tham gia đầu tư liên kết, hợp tác sản xuất, 35 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, đã hình thành nhiều liên kết sản xuất giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp theo chuỗi giá trị đem lại hiệu quả cao như: Chuỗi sản xuất hạt giống tại các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy; chuỗi sản xuất Ngô ngọt tại Mỵ Hòa; chuỗi sản xuất ớt tại Lạc Thủy, Kim Bôi; chuỗi sản xuất Cá sông Đà tại vùng hồ...

Tuy nhiên, số lượng thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản được đăng ký nhãn hiệu của tỉnh còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; tính liên kết theo chuỗi còn hạn chế; việc quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại chưa được quan tâm đúng mức; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa nhiều, ít ứng dụng công nghệ cao; liên kết sản xuất mang tính manh mún, chủ yếu sản xuất sản phẩm nông nghiệp thô; vẫn còn tình trạng lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

Thời gian tới, tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị của các đặc sản địa phương đã được Bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ cho người sản xuất - kinh doanh - người tiêu dùng. Nâng cao vai trò của các tổ chức tập thể trong việc tập hợp hội viên giám sát nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác có hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ được bảo hộ. Xây dựng kế hoạch dài hạn trong việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các san phẩm đặc sản của tỉnh. Đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện có thêm ít nhất 2 sản phẩm được xây dựng thương hiệu. Mở rộng vùng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong và bổ sung giống cam V2 vào danh mục cam được bảo hộ. Hoạt động bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ cần được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là đối với các sản phẩm đặc sản địa phương được bảo hộ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. Phát triển tài sản trí tuệ lấy doanh nghiệp là trung tâm và đẩy mạnh liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nông dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất, phát triển giá trị sản phẩm hàng hóa theo chuỗi, nhằm đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp gắn với xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Chú trọng đến vai trò của doanh nghiệp trong việc áp dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; phát triển thương hiệu gắn với chuỗi giá trị, thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức tập thể, người dân nhằm tạo sự ổn định và bền vững cho sản phẩm. Triển khai rà soát, củng cố lại hoạt động của các tổ chức tập thể đã đăng ký thành lập như các Hiệp hội, các Hội, các Hợp tác xã... nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc để đưa ra những giải pháp hỗ trợ kịp thời công tác quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản đạt hiệu quả cao./.

Theo www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction