Huyện Cao Phong hiện có hơn 600 ha cam, quýt trong thời kỳ kinh doanh với năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha, sản lượng đạt trên 17.000 tấn và doanh thu đạt gần 900 triệu đồng/ha. Từ việc tập trung đầu tư phát triển, mở rộng diện tích trồng cam, năm 2013, huyện có 160 hộ có mức thu từ 500 triệu - 1 tỷ đồng, gần 40 hộ có mức thu từ 1 tỷ - 8 tỷ đồng, cá biệt có những hộ gia đình có mức thu từ 7 - 10 tỷ đồng/năm, trong đó bà Đặng Thị Thu (khu2, thị trấn Cao Phong) là một trong số ít những nữ tỷ phú nơi phố núi.