Tổng hợp tin

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan/ đơn vị

 

1

Ông: Đinh Đức Lân

Bí thư

Huyện ủy

 

2

Ông: Nguyễn Quang Hưng

Phó BTTT

Huyện ủy

 

3

Ông: Bùi Văn Danh

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

 

4

Ông: Quách Văn Ngoan

Chủ tịch

UBND huyện

 

5

Ông: Bùi Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

6

Ông: Bùi Hoài Nhi

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

7

Ông: Lê Xuân Hà

Chánh VP

Văn phòng HĐND&UBND

 

8

Ông: Bùi Văn Diến

Phó Chánh VP

Văn phòng HĐND&UBND

 

9

Bà: Nguyễn T.Phương Thúy

Phó Chánh VP

Văn phòng HĐND&UBND

 

10

Ông: Bùi Đăng Khoa

Trưởng phòng

Nội vụ

 

11

Ông: Nguyễn Thế Tùng

Phó Trưởng phòng

Nội vụ

 

12

Ông: Lưu Văn Trường

Trưởng phòng

Tư pháp

 

13

Ông: Tạ Văn Mạnh

Trưởng phòng

Tài chính – Kế hoạch

 

14

Bà: Nguyễn Thị Xuân

Phó Trưởng phòng

Tài chính – Kế hoạch

 

15

Ông: Phạm Văn Thuỵ

Trưởng phòng

Kinh tế và Hạ tầng

 

16

Ông: Đỗ Minh Ngọc

Phó Trưởng phòng

Kinh tế và Hạ tầng

 

17

Ông: Bùi Văn Dán

Trưởng phòng

Phòng NNPTNT

 

18

Bà: Nguyễn T. Thanh Hà

Phó Trưởng phòng

Phòng NNPTNT

19

     

20

Ông: Bùi Văn Hưng -

Phó Trưởng phòng

Phòng VHTT

21

Ông:Nguyễn Hoàng Huy

Phó Trưởng phòng

Phòng VHTT

22

Ông: Đinh Văn Duẩn

Trưởng phòng

Phòng LĐTBXH

23

Ông: Trần Văn Ý

Phó Trưởng phòng

Phòng LĐTBXH

24

Ông:  Nguyễn Văn Hiến

Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

25

Bà: Nguyễn Thuý Vinh  

Phó Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

26

Ông: Vũ Đình Bằng

Chánh thanh tra

Thanh tra huyện

27

Bà: Nguyễn Thị Nhung

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra huyện

28

Ông: Hoàng Ngọc Anh

Trưởng phòng

Tài nguyên &MT

29

Ông: Nguyễn Văn Dụ

Phó Trưởng phòng

Tài nguyên &MT

30

Bà: Kim Thị Liên

Phó Trưởng phòng

Tài nguyên &MT

31

Ông: Phạm Ngọc Nhất  

Trưởng phòng

Phòng GD&ĐT

32

Ông: Lại Anh Long

Phó Trưởng phòng

Phòng GD&ĐT

33

Bà: Kiều T.Hồng Thủy

Phó Trưởng phòng

Phòng GD&ĐT

34

Ông: Vũ Đức Hồng

Phó Trưởng phòng

Phòng GD&ĐT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Vũ Thị Ly