Hệ thống văn bản pháp quy
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: Văn bản của tỉnh
Page 1 of 10
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định 153/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-01-26
2.46 MB
19
Quyết định 3157/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-01-18
2.32 MB
21
Quyết định 3026/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 về việc công bố danh mục TTHC có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tinh

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-01-18
2.75 MB
19
Quyết định 2371/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 v/v công bố danh mục TTHC có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết trong lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-01-18
2.38 MB
20
Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-11-13
2.15 MB
49
Quyết định 2602/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh HB

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-10-28
2.7 MB
31
Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình v/v phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-10-27
2.38 MB
59
Quyết định 1588/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-10-13
3.11 MB
131
Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-10-09
4.45 MB
141
Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-09-21
7.26 MB
164

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction