Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cap lục địa suy yếu kết hợp với rìa tây của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên ở tỉnh Hòa Bình từ 4h30 phút đến 8h ngày 25/9 tại Trạm khí tượng Chi Nê – Lạc Thủy có mưa rất to. Lượng mưa đo được 101,0 mm. Hiện đang tiếp tục mưa.

Thực hiện Công điện số 69/CĐ – TW hồi 20 h ngày 24/9/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1.Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục, thông tuyến đảm bảo giao thông, thông suốt các tuyến đường giao thông; tổ chức theo dõi tình hình sạt lở, có biện pháp cảnh báo hoặc hạn chế giao thông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, có biện pháp cảnh báo hoặc hạn chế giao thông khu vực khi có nguy cơ sạt lở tiếp gây mất an toàn; Có biện pháp khắc phục hư hỏng của công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành các công trình. Nhanh chóng có biện pháp khơi thông, tiêu úng, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Rà soát lập lại danh mục các ngầm tràn, các vị trí có khả năng tiềm ẩn gây tai nạn trong mưa lũ, lập danh sách, ghi rõ họ tên và có số điện thoại người có trách nhiệm ứng trực, cảnh báo, ngăn cấm người dân hoạt động khi có mưa lũ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố gây chết người do lơ là trong công tác triển khai ứng phó với thiên tai tại địa phương.

2.Yêu cầu các trưởng đoàn là thành viên Ban chỉ huy phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quyết định phân công phụ trách địa bàn các địa phương, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạ tại các địa phương kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn mình phụ trách. Thường xuyên nắm bắt thông tin và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Khẩn trương rà soát tất cả các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất bằng mọi biện pháp phải cảnh báo thông tin đầy đủ, kịp thời cho người dân để chủng động phòng tránh; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở những khu vực thấp, trũng, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét sạt lở đất, khu vực khai thác khoáng sản đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

4. Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, các sông, suối, ngầm và các tuyến đường có nguy cơ bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và các khu vực nguy hiểm khác.

5. Tăng cường công tác kiểm tra vận hành các công trình hố chứa thủy lợi; thủy điện trên địa bàn, chỉ đạo các chủ hồ bố trí lực lượng thường trực theo dõi vận hành hồ đúng quy trình, đặc biệt là các hồ đã đầy nước, các hồ đang thi công. Thường xuyên kiểm tra các công trình đường dây điện cao áp; các tuyến đường giao thông trọng yếu trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý khi có sự cố xảy ra; triển khai các biện pháp vảo vệ sản xuất.

6. Tổ chức kiểm tra hệ thống đê điều và công trình phòng lũ, sẵn sàng phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động, tăng cường tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu.

7. Giao UBND huyện Tân Lạc triển khai phương án bảo vệ an toàn cho công trình Hồ Kem xã Địch Giáo ra ngoài thực địa.

8. Thông báo cho các chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

9. Đài PT – TH tỉnh, Báo Hòa Bình đặc biệt là hệ thống phát thanh truyền tin ở các thôn bản thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lũ, tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.

10.Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo số điện thoại 02183.852.309

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction