Nhận thức tầm quan trọng của NQT.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, BTV Huyện ủy Cao Phong đã kịp thời ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Chi bộ cơ quan xã Thu Phong (Cao Phong) tập hợp bản kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với NQT.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong tháng 3, huyện đã mời PGS, TS Đoàn Thế Hanh, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tinh thần NQT.ư 4 ((khóa XII)”. Cao Phong cũng là huyện sớm xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ngay từ ngày 23/1/2017. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và chương trình hành động phù hợp với địa phương, đơn vị. CB, ĐV xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, ký cam kết với chi bộ thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của huyện đã xác định mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện. Trong đó, mục đích nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân; nhận diện các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có những giải pháp hiệu quả để khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra… Về nội dung, huyện đã xây dựng 5 chương trình cụ thể: Nâng cao nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05. Nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các tổ chức CT-XH.

Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tương ứng với từng chương trình và lộ trình thực hiện gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chi, Đảng bộ trực thuộc đã được chỉ rõ.

Theo lộ trình, có những nhiệm vụ thực hiện từ năm 2017 hay thường xuyên, định kỳ, đột xuất. Đáng chú ý là ngay trong năm nay, UBND huyện xây dựng Đề án thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan, CB, CC trực tiếp giải quyết công việc. Qua đó, kịp thời có những giải pháp khắc phục những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm… Đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách, biên chế, tài sản công, đất đai, tài nguyên, thuế… Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung, tiến độ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể về đánh giá cán bộ hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động. Chấm dứt tình trạng tổ chức ăn uống, liên hoan, được đề bạt, thuyên chuyển công tác… xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong nhân dân. UBKT Huyện ủy xem xét xử lý những trường hợp cán bộ vi phạm hoặc để cơ quan, đơn vị yếu kém, xảy ra vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc…

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Huyện ủy cho rằng, quan trọng nhất là Nghị quyết đã chỉ ra được 27 biểu hiện suy thoái cụ thể. Từ đó, CB, ĐV soi mình vào để nhận ra và đặc biệt tránh. CB, ĐV phải gương mẫu thực hiện, nhất là người đứng đầu phải nêu gương để tạo sự lan tỏa. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục. Dũng cảm nhất của người đảng viên là dám nhìn ra những hạn chế, yếu kém, suy thoái mà thực chất có thể vô tình không biết nhưng cũng có thể chưa nắm vững và chưa chấp hành. Thời gian qua, ở Đảng bộ huyện còn sự e dè, nể nang trong tự phê bình và phê bình. Đánh giá chất lượng đảng viên có chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn chưa thực sự thực chất. Một số CB, ĐV lười học tập lý luận hoặc học chưa nghiêm túc… Đó là điều cần kiểm điểm và khắc phục.

Ngay từ đầu năm, huyện đã kiểm tra tất cả các Đảng bộ việc triển khai thực hiện Nghị quyết, từ việc quán triệt đến tổ chức bộ máy, công tác cán bộ… Lãnh đạo đi dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; giải quyết trực tiếp những vấn đề nổi cộm ở cơ sở chứ không chờ kiểu hành chính báo cáo. Những vụ việc liên quan đến CB, ĐV như: ĐV là lãnh đạo đứng tên tố cáo lãnh đạo của mình, ĐV tố cáo lãnh đạo của mình về việc đánh bạc,… UBKT Huyện ủy kịp thời vào cuộc, không che đậy. Tại các kỳ họp HĐND, thực hiện chất vấn, giải trình, phê bình trước hội trường một cách thẳng thắn. Do đó, các cơ quan chuyên môn nâng cao trách nhiệm của mình.  Tại các kỳ tiếp xúc cử tri, yêu cầu các đơn vị liên quan đi cùng để trả lời trực tiếp ý kiến của nhân dân. Thành phần phải đúng, không cử người khác đi thay… Thực tế, từ khi thực hiện Nghị quyết đã có những chuyển biến tích cực như vấn đề sử dụng xe công, tài sản công vào việc cá nhân. Cán bộ có trách nhiệm hơn trong công việc, người đứng đầu quán xuyến công việc hơn. Mọi cuộc tiếp khách buổi trưa các ngày làm việc đều không có rượu. CB, ĐV không mời cán bộ ăn cưới vào thời gian này… 

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction