Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ngày 10/02, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2/2017 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 01/2017, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành xử lý các công việc thường xuyên theo kế hoạch, chương trình công tác, tăng cường quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2017; tập trung chăm lo cho CBCCVC và người lao động, nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Trong lĩnh vực kinh tế, các địa phương đang tập trung thu hoạch cây màu, chuẩn bị đất để gieo trồng vụ chiêm xuân năm 2017. Đến ngày 12/01/2017, toàn tỉnh đã làm đất được trên 6 nghìn ha, đạt 41% kế hoạch; chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thuỷ sản duy trì trên 2 nghìn ha và trên 3,8 nghìn lồn cá. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng 16,22% so với cùng kỳ, bằng 7,34% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2% so với tháng 12/2016. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 1,8 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 33,7 triệu USD, thu NSNN ước đạt 280 tỷ đồng. Công tác lao động, việc làm, an sinh xã hội và chính sách đối với người có công, giáo dục, văn hoá và thông tin tuyên truyền tiếp tục được triển khai tích cực; QP-AN, trật tự xã hội được giữ vững.

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào các Dự thảo quan trọng gồm: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải thành phố Hoà Bình; tờ trình và dự thảo Đề án về điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng các điểm mỏ than, bùn trên địa bàn tỉnh; tờ trình và Dự thảo về chủ trương về Quy hoạch chung và xây dựng khu vực lòng hồ sông Đà tỉnh Hoà Bình đến năm 2030, tầm nhiền đến năm 2050; tờ trình và dự thảo Đề án về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể tiêu biểu tỉnh Hoà Bình; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải thành phố Hoà Bình; quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN thuộc tỉnh Hoà Bình. Về cơ bản, các đại biểu đều thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2017; báo cáo tình hình Tết Nguyên đán năm 2017. Đồng thời cho rằng các Dự thảo, Tờ trình trình tại hội nghị lần này rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, cần phải xem xét, tính toán kỹ, khoa học trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch để triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh các dự thảo, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy hoạch, kế hoạch, đề án.

Đối với tờ trình và dự thảo Đề án về điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng các điểm mỏ than, bùn trên địa bàn tỉnh, cần xem xét lại kết quả một các tổng thể và chính xác hơn. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh về mặt pháp lý của Bộ Xây dựng trong xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải thành phố Hoà Bình; phối hợp với thành phố tiếp tục đối thoại, tuyên truyền với nhân dân nêu rõ tính cấp thiết, quy trình, công nghệ xây dựng Khu xử lý để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời đề xuất UBND tỉnh hướng tham mưu trong thời gian tới.

Về việc xin chủ trương về Quy hoạch chung và xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình đến năm 2030, tầm nhiền đến năm 2050, nội dung cần làm rõ ranh giới địa giới, vùng diện tích lân cận (bờ, đảo…) phục vụ cho quy hoạch và phát triển từng phân khu. Các sở, ban, ngành bám sát kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra để sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction