Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 07/12, HĐND tỉnh đã tiến hành báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh; thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn; bế mạc thông qua 17 nghị quyết tại kỳ họp.

Qua những nội dung trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận với 52 lượt ý kiến phát biểu và thống nhất nhận định: Bước vào năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020 trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; tăng trưởng tín dụng thấp; thời tiết bất thường gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Song với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa KT-XH năm 2016 chuyển biến tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 7,62%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.940 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương ước đạt 9.525 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra, đã có 37 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Thị trường hàng hóa ổn định, cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt được nhiều thành quả tích cực. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để lại dấu ấn tốt đẹp thông qua Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ II, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Quốc phòng được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp và kịp thời kiện toàn bộ máy, nhân sự chính quyền các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần trách nhiệm, HĐND tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với kế hoạch. Chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng còn hạn chế. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường còn hạn chế. Tiến độ triển khai thực hiện một số công trình, dự án còn chậm; công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn. Giải quyết việc làm chưa đạt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các khu vực sản xuất. Công tác khám, chữa bệnh tuyến cơ sở còn hạn chế. Kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề bức xúc, hạn chế yếu kém diễn ra tại các địa phương, đơn vị: Khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; hiệu quả của việc triển khai Chương trình VNEN đối với hệ thống giáo dục tỉnh; việc giao đất giao rừng tại một số địa phương còn bất cập; việc đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm; thời điểm thực hiện việc chi trả lương theo mức mới là 1.210.000 đồng; việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện khám, chữa bệnh gặp nhiều khó khăn; các chế độ chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng và chế độ trợ cấp ăn tết cho hộ nghèo...

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tán thành, thông qua 17 Nghị quyết tại kỳ họp 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công lãnh đạo 06 sở, ngành (Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở TNMT, Sở LĐTB&XH, Sở Nội vụ, Sở Tài chính) trả lời chất vấn nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo nêu rõ được trách nhiệm giải quyết của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, với tinh thần cầu thị, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành và UBND tỉnh trước đại biểu HĐND tỉnh và cử tri toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua như: Tăng trưởng kinh tế còn thấp so với kế hoạch, tình hình giải ngân một số dự án còn chậm, công tác quản lý bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập; cải cách hành chính, chất lượng công vụ còn yếu. Để khắc phục thực trạng trên, UBND tỉnh đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong thời gian tới tập trung phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đặt ra; điều chỉnh, hỗ trợ tạo hành lang pháp lý trong phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân trong sản xuất kinh doanh; đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2017; nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tăng cường thu hút đầu tư; chú trọng quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn

Kết thúc phiên chất vấn, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành mình; tích cực giải quyết có hiệu quả các vấn đề được đề cập trong hoạt động chất vấn vừa qua tại kỳ họp. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, có giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết tán thành, thông qua 17 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; Nghị quyết về phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển Kt-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết ban hành bổ sung khoản 1a vào Điều 1 Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 về Quy định tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, các dự án đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình HĐND tỉnh (bổ sung đối với cấp huyện và cấp xã); Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và xóm, tổ dân phố; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Nghị quyết về việc Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Nghị quyết về Quy định một số chế độ định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí; Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện và sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; Nghị quyết về việc Quyết định biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2017.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng với nhiều chủ trương, chính sách có tính chiến lược cho năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp 

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction