Đảng bộ huyện Cao Phong có tổng số 3.336 đảng viên, sinh hoạt tại 244 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Xác định phối hợp trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy, UBKT các cấp trong huyện luôn coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và cần tăng cường hơn trong tình hình mới.

 Trong 9 tháng năm 2016, UBKT các cấp của huyện Cao Phong đã tham mưu, giúp cấp ủy các cấp kiểm tra 7 tổ chức Đảng, 5 đảng viên, giám sát chuyên đề 8 tổ   chức Đảng, 7 đảng viên. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT Huyện ủy đã phân công các thành viên UBKT Huyện ủy, cán bộ cơ quan UBKT Huyện ủy giám sát thường xuyên 100% tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; giám sát chuyên đề và chỉ đạo UBKT cơ sở giám sát chuyên đề đối với 15 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Nội dung KT, GS  đối với các tổ chức Đảng và đảng viên tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị về tăng cường giải quyết KN-TC phục vụ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng… Thông qua KT, GS đã phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm   đối với 2 đảng viên và 1 tổ chức Đảng. Nhờ chủ động trong công tác KT, GS, 9 tháng qua, UBKT các cấp huyện Cao Phong đã phát hiện, thi hành kỷ luật và giúp cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 7 đảng viên, trong đó, khiển trách 3 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp. Quá trình KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục. Vì vậy, những đảng viên bị kỷ luật nghiêm túc chấp hành quyết định kỷ luật, không khiếu nại.

Đồng chí Bùi Thị Nhâm, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cao Phong cho biết: “Việc thực hiện quy chế phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng trong huyện đã tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả công tác KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ. Thông qua hoạt động lồng ghép của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và công tác thông tin, tuyên truyền của Đài TT-TH huyện đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các tổ chức Đảng và đội ngũ CB,ĐV về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KT, GS trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, giúp các TCCS Đảng và đảng viên kịp thời cập nhập những quy định mới của T.ư về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phê phán những biểu hiện coi nhẹ, lơ là công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Thông tin rộng rãi trong CBĐV và các tầng lớp nhân dân về nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện quy chế phối hợp đã tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm cả về Đảng và chính quyền, đoàn thể. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với CB,ĐV”. 

Thông qua hoạt động phối hợp  về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng không chỉ giúp cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS trong thời gian tới mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đổi mới, nâng cao nhận thức và năng lực về công tác KTGS đối với tổ chức đảng và đảng viên cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ, củng cố, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân giúp nhìn nhận, đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác KTGS trong giai đoạn mới và có định hướng trong đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction