- Ngày 20/9, tại huyện Mai Châu đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp của tỉnh năm 2016. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành hội nghị.

 

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND năm nay tập trung vào chủ đề: “ Kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 và những vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ khi thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh và các đại biểu gặp gỡ, trao đổi thông tin tại hội nghị.

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại hội nghị đã khái quát tình hình thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 và  những vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ 2016-2021 khi thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, trong đó nêu rõ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của  UBND, Uỷ ban MTTQ, các cấp, ngành trong toàn tỉnh, HĐND các cấp đã kiện toàn về tổ chức, đổi mới về phương thức nâng cao chất lượng hoạt động; không ngừng phát huy trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng quyết định vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến tích cực, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành, đưa ra những kiến nghị có tính khả thi cao. Công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư KN- TC của công dân đượcThường trực HĐND các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết được những vấn đề phức tạp nảy sinh tại các địa phương, đơn vị.

Từ khi Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc, song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức cho HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị này là dịp để các đại biểu và thường trực HĐND các cấp trao đổi, thảo luận làm rõ hơn những điểm khác biệt so với nhiệm kỳ 2011-2016, tìm ra giải pháp, đề suất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, bất cập khi thực hiện Luật.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND 11 huyện, thành phố và các Ban của HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung, như: Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND, công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND; trình tự xem xét, xử lý đơn, thư KN-TC của HĐND; quy trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; quy trình chất vấn tại kỳ họp HĐND và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn; mối quan hệ, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; yêu cầu đặt ra về tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan tham mưu, phục vụ HĐND các cấp khi thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đến cán bộ và nhân dân. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong các tổ chức và hoạt động của HĐND. Phát huy vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND.Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữaThường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ... nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát. Thường trực HĐND tổ chức thực hiện quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo, giải trình làm rõ các vấn  đề bức xúc mà cử tri quan tâm...Sau hội nghị này, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, ban hành thông báo kết  luận hội nghị và thống nhất đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành một số văn bản  hướng dẫn, tạo điều kiện, nền tảng tốt cho việc nâng cao  hiệu quả của HĐND các cấp ở địa phương.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction