Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Ngày 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4 khóa XVI nhằm thảo luận, tham gia ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo về kết quả công tác của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Dự thảo nêu rõ, 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên các lĩnh vực. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và BTV Tỉnh ủy ban hành gần 350 văn bản các loại. Tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và hoạt động đối ngoại được chú trọng, có nhiều điểm mới. Từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã vinh dự đón, tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc. Lãnh đạo thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; nội chính; dân vận bám sát chương trình công tác năm 2016 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động chỉ đạo, điều hành, thể chế chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, kinh tế của tỉnh được giữ vững ổn định, tăng trưởng ước đạt 6,92%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,15%, công nghiệp – xây dựng tăng 9,8%; dịch vụ tăng 6,24%. Sản xuất công nghiệp có chuyển biến, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1%, giá trị xuất khẩu tăng 39,5%, kim ngạch nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ. Đời sống nhân dân được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo. Giải quyết việc làm cho khoảng 8.800 lao động, bằng 114% cùng kỳ năm 2015, đạt 54,15%. Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh là 24,38%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 11,76%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Hội nghị tiến hành thảo luận, tham gia góp ý vào các nội dung, tập trung vào hạn chế yếu kém; nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đề xuất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm. Qua tổng hợp tại 04 tổ thảo luận và hội trường đã có 35 đại biểu phát biểu với 43 lượt ý kiến tham gia. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất cao và cho rằng dự thảo báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình. Đồng thời đề nghị bổ sung: đánh giá thêm về đặc điểm, tình hình chung của thế giới, trong nước và tỉnh tác động đến sản xuất kinh doanh của địa phương; khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư, quản lý đất nông lâm trường; sản xuất nông nghiệp; giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện. Nhiều ý kiến cũng chỉ rõ hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm còn thể hiện: trách nhiệm của người đứng đầu chưa sâu sát, ít đi cơ sở để nắm tình hình; công tác cải cách hành chính, chất lượng công vụ một số nơi chưa cao; việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định mới còn phức tạp; công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án còn chậm. Nợ xấu, nợ đọng thuế nhiều. Công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết một số vấn đề về an ninh trật tự cơ sở nhiều lúc còn lúng túng. Chưa khai thác được hết tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển du lịch. Các đại biểu đa số đồng tình 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mà dự thảo Báo cáo đã nêu.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại tổ thảo luận số 2

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND các cấp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đúng cơ cấu, năng lực phẩm chất của cán bộ. Đổi mới các ban xây dựng Đảng, thực hiện tinh giản biên chế. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn. Xây dựng quy hoạch cán bộ cho giai đoạn kế tiếp 2020 – 2025. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương.

Đối với các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên bố trí vốn, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, cấp thiết, vốn đối ứng cho các dự án ODA, khắc phục tình trạng phân bổ dàn trải, hạn chế phát sinh thêm nợ đọng cơ bản. Cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, nâng cao chất lượng công vụ phù hợp với yêu cầu tình hình mới, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh. Các sở, ban, ngành đề xuất chương trình làm việc của Bộ trưởng với cấp ủy địa phương. Tiếp tục đổi mới quản lý tài nguyên khoáng sản, đôn đốc, kiểm tra, rà soát đối với điểm gây ô nhiễm. Đổi mới giáo dục, chú trọng phát triển giáo dục dân tộc, lãnh đạo tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ II tỉnh Hòa Bình. Sớm nghiên cứu ban hành Bộ chữ Mường. Nghiên cứu đề án về lĩnh vực thể dục thể thao, phát triển môn thể thao đồng đội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp nêu cao tinh thần, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu Nghị quyết số 01/NQ-TU, ngày 02/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016 đề ra.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction