Đồng chí Bùi Văn Tỉnh , UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trò chuyện với cử tri khu vực bầu cử số 2 - TPHB trong lộ trình kiểm tra công tác bầu cử ngày 22/5

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh ta đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC để làm rõ hơn những tiền đề tạo nên sự thành công của cuộc bầu cử và sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những người đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Xin đồng chí cho biết những yếu tố cơ bản tạo nên sự thành công này?

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy: Đến nay có thể khẳng định rằng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thành công tốt đẹp. Ngày 22/5/2016 thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cử tri tỉnh nhà đi bỏ phiếu với ý thức trách nhiệm cao về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định; giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội luôn đảm bảo. Cử tri tỉnh ta đã bầu ra các đồng chí đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo số lượng, (Đại biểu Quốc hội 06 đồng chí; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 61 đồng chí; Đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố 383/384; Đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn, 5.230/5.294). Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại, phải tiến hành bầu cử thêm, phải hủy kết quả bầu cử. Không có những tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Để đạt được kết quả to lớn đó là do:

Thứ nhất, có sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, ngành Trung ương. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng từ công tác chuẩn bị, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, công tác tổ chức bầu cử và các công việc sau bầu cử.

Thứ hai,Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mình theo quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được Ủy ban bầu cử từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai kỹ lưỡng, chu đáo, nhất là công tác nhân sự.

Thứ ba, Đây là sự kiện chính trị to lớn và điều quan trọng nhất là được nhân dân các dân tộc trong tỉnh ủng hộ, hưởng ứng và tham gia đi bầu với tỷ lệ cử tri tỉnh tham gia bầu cử đạt 99,98%, xếp thứ 3 trong toàn quốc.

Phóng viên: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương, đã thành công như mong đợi. Với cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chí đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công tác chỉ đạo, điều hành?

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy:Từ thực tiễn chỉ đạo và những kết quả những kết quả đạt  được có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, công tác chỉ đạo, điều hành, như sau:

Một là, Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng bầu cử Quốc gia, các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của cấp ủy đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bầu cử.

Hai là, chủ động nắm chắc tình hình và làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn băn khoăn, bức xúc ở cơ sở, đặc biệt là những vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự ứng cử.

Ba là, phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân; Tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu được việc bầu cử là quyền lợi, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Cử tri phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng thay mặt cho mình tại Quốc hội và tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Bốn là, Công tác bầu cử phải được thực hiện dân chủ, minh bạch, nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật nhất là việc hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức bầu cử trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phải thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Phóng viên: Bằng lá phiếu của mình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng với 624.250 cử tri trong toàn tỉnh đã bầu ra những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và của địa phương. Đồng chí kỳ vọng như thế nào đối với cơ quan dân cử, người đại biểu dân cử của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ ( 2016-2021)?

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở tỉnh ta đã thành công tốt đẹp. Sự thành công đó được thể hiện rõ ở số lượng cử tri đi bầu, không khí trang nghiêm nhưng cũng tưng bừng của ngày bầu cử và kết quả của cuộc bầu cử. Thành công này thể hiện rõ niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Cử tri đã dành tâm huyết và sự kỳ vọng lớn qua mỗi lá phiếu để bầu ra người đại biểu cho nhân dân tại Quốc hội - Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tại Hội đồng nhân dân các cấp - Cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Qua đó, đã lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài vào Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi hy vọng rằng mỗi đại biểu (ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp) đã được cử tri, nhân dân tín nhiệm bầu ra sẽ phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thường xuyên tiếp xúc với cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Hội đồng nhân các cấp và các cơ quan hữu quan. Phổ biến và vận động nhân dân thực hiện tốt Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh ta còn nghèo, đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cần nắm rõ những yếu tố này để truyền tải tới các diễn đàn của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành làm cơ sở cho việc đưa ra những quyết sách nhằm hỗ trợ cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường việc tham góp ý kiến để giúp Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương đảm bảo trúng, đúng, kịp thời thời và hiệu quả, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của tỉnh nhà.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction