Bui minh an - yen thuong

    1. Họ và tên thường dùng: BÙI MINH AN.

2. Họ và tên khai sinh:    BÙI MINH AN.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 4/10/1961.

4. Giới tính: Nam.

5. Quê quán: Xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

6. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Um A, xã Yên Thượng, huyện

     Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

    Nơi ở hiện nay: Xóm Um A, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

7. Số CMND: 113412392; Ngày cấp: 30/5/2007; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

8. Dân tộc: Mường                        9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 7/10.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ:

11. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Thượng.

13. Nơi làm việc: Đảng ủy xã Yên Thượng, huyện Cao Phong.

14. Ngày vào Đảng:  10/4/1983.

- Ngày chính thức:  10/10/1984.

- Chức vụ trong Đảng:  Bí thư Đảng ủy xã.

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Yên Thượng.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

16. Tình trạng sức khoẻ:Tốt.

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

19. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2011-2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 10/1981 đến tháng 4/1984

- Ủy viên Ủy ban nhân dân Yên Thượng

- Từ tháng 5/1984 đến tháng 2/1985

- Ủy viên Thư ký Ủy ban nhân dân Yên Thượng .

- Từ tháng 3/1985 đến tháng 6/1987

- Thường trực Đảng ủy xã Yên Thượng

- Từ tháng 7/1987 đến tháng 12/1994

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Thượng

- Từ tháng 01/1995 đến tháng 11/1999

- Thường vụ Thường trực Đảng ủy xã Yên Thượng .

- Từ tháng 12/1999 đến tháng 3/2002

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Thượng

- Từ tháng 4/2002 đến tháng 8/2004

-  Thường vụ Thường trực Đảng ủy xã Yên Thượng

- Từ tháng 9/2004 đến nay

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Thượng

 

 nguyễn thế anh

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THẾ ANH.

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THẾ ANH.

3. Ngày, tháng, năm sinh:    25/3/1979.                    

4. Giới tính: Nam.

5. Quê quán: Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

6. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 25, phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 38, đường Chi Lăng, tổ 2, phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

7. Số CMND: 113064500; Ngày cấp: 7/9/2010;  Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình

8. Dân tộc:  Mường            9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp.

   - Ngoại ngữ:

11. Nghề nghiệp hiện nay:  Công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công chức phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Phong.

13. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

14. Ngày vào Đảng:  19/12/2006.                      

- Ngày chính thức:  19/12/2007.

- Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên.

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

16. Tình trạng sức khoẻ:Tốt.

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

19. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:                                                                                         

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 8/2003 đến nay

- Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Phong

 

 

 Ho xuan dung

1. Họ và tên thường dùng: HỒ XUÂN DŨNG.

2. Họ và tên khai sinh:      HỒ XUÂN DŨNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh:    27/9/1961                   4. Giới tính: Nam.

5. Quê quán: Xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

6. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 18, phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

 Nơi ở hiện nay: Xóm 13, xã Sủ Ngòi, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

7. Số CMND: 113516610; Ngày cấp: 7/7/2009; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

8. Dân tộc:  Kinh                              9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 10/10.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Kỹ sư nông nghiệp ngành Trồng trọt.

   - Lý luận chính trị: Cao Cấp.

   - Ngoại ngữ:

11. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

13. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

14. Ngày vào Đảng:  22/7/1994.                      

- Ngày chính thức:    22/7/1995.

- Chức vụ trong Đảng:  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền.

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

16. Tình trạng sức khoẻ:Tốt.

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

19. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 3/1987 đến tháng 12/1996

Cán bộ phòng kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 12/1996 đến tháng 9/1998

Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 9/1998 đến tháng 3/2002

Phó trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 3/2002 đến tháng 3/2005

Trưởng phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 3/2005 đến tháng 3/2008

Trưởng phòng Hạ tầng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2010

Trưởng phòng Công thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2015

Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 10/2015 đến nay

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

 

 

 Bui van doan - thanh tra

1. Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN ĐOÀN.

2. Họ và tên khai sinh:       BÙI VĂN ĐOÀN.

3. Ngày, tháng, năm sinh:    17/7/1964                       4. Giới tính: Nam.

5. Quê quán: Xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

6. Nơi đăng ký thường trú: Khu 5B, Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Nơi ở hiện nay: Khu 5B, Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

7. Số CMND: 113119085              Ngày cấp: 04/11/2014             Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

8. Dân tộc:  Mường                     9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân Kinh tế.

   - Lý luận chính trị: Cao Cấp.

   - Ngoại ngữ: Tiếng Nga.

11. Nghề nghiệp hiện nay:  Công chức.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chánh Thanh tra huyện.

13. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

14. Ngày vào Đảng:  03/6/1995.                      

- Ngày chính thức:  03/6/1996.

- Chức vụ trong Đảng:  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy Cao Phong, Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Thanh tra huyện.

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

16. Tình trạng sức khoẻ:Tốt.

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):Không vi phạm kỷ luật.

19. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 5/1990 đến tháng  12/1991

- Công chức Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 01/1992 đến tháng 12/1997

- Công chức Thanh tra tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 01/1998 đến tháng 6/2000

- Chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình

- Từ tháng 7/2000 đến tháng 8/2000

- Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

- Từ tháng 9/2000 đến tháng 2/2002

- Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình

- Từ tháng 3/2002 đến tháng 10/2002

- Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cao Phong

- Từ tháng 11/2002 đến tháng 02/2003

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cao Phong

- Từ tháng 03/2003 đến nay

- Chánh Thanh tra huyện Cao Phong

 

 

 Bui van minh - yen lap

1. Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN MINH.

2. Họ và tên khai sinh:       BÙI VĂN MINH.

3. Ngày, tháng, năm sinh:  14/8/1992  4. Giới tính: Nam.

5. Quê quán: xóm Thang xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

6. Nơi đăng ký thường trú: xóm Thang xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

 Nơi ở hiện nay:  xóm Thang xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

7. Số CMND: 113426085; Ngày cấp 02/6/2007; Nơi cấp Công an tỉnh Hòa Bình. 

8. Dân tộc:    Mường            9. Tôn giáo:  Không.

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông:  9/12.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  

   - Học vị: Học hàm:

   - Lý luận chính trị: 

   - Ngoại ngữ: 

11. Nghề nghiệp hiện nay:  

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:   Trưởng xóm Thang xã Yên Lập huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

13. Nơi làm việc:  xóm Thang xã Yên Lập huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

14. Ngày vào Đảng:                         

- Ngày chính thức:  

- Chức vụ trong Đảng:  

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

16. Tình trạng sức khoẻ: 

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

19. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:    

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 9 năm 2016 đến nay

- Trưởng xóm Thang xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

 

 

 Bui duc nhung - yen thuong

1. Họ và tên thường dùng: BÙI ĐỨC NHUNG.

2. Họ và tên khai sinh: BÙI ĐỨC NHUNG.

3. Ngày, tháng, năm sinh:    17/11/1965                          4. Giới tính: Nam.

5. Quê quán:  Xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

6. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Rớm, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Nơi ở hiện nay: Xóm Rớm, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

7. Số CMND: 113022654;  Ngày cấp: 15/9/2009; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

8. Dân tộc: Mường                            9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 7/10.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  

   - Lý luận chính trị:  Sơ cấp.

   - Ngoại ngữ:   

11. Nghề nghiệp hiện nay:  Trồng trọt.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 

13. Nơi làm việc:  

14. Ngày vào Đảng:  14/2/1994.                        

- Ngày chính thức:   14/2/1995.

- Chức vụ trong Đảng:   Bí thư Chi bộ xóm Rớm, xã Yên Thượng.

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

16. Tình trạng sức khoẻ:Trung bình.

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

19. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ năm 2000 đến năm 2005

- Trưởng xóm Rớm xã Yên Thượng huyện Cao Phong

- Từ năm 2008 đến nay

- Bí thư Chi bộ xóm Rớm xã Yên Thượng huyện Cao Phong

   

 Bui thi oanh - Yen thuong

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ OANH.

2. Họ và tên khai sinh:       BÙI THỊ OANH.

3. Ngày, tháng, năm sinh:    07/9/1985               4. Giới tính: Nữ.

5. Quê quán: Xã Xuân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

6. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Bãi Sét, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Nơi ở hiện nay: Xóm Bãi Sét, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

7. Số CMND: 113309314; Ngày cấp: 24/6/2013; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

8. Dân tộc: Mường                                            9. Tôn giáo: Không.

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cao đẳng.

   - Lý luận chính trị: 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh. 

11. Nghề nghiệp hiện nay:  Giáo viên mầm non.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: 

13. Nơi làm việc:  Trường Mầm non xã Yên Thượng, huyện Cao Phong.

14. Ngày vào Đảng:                         

- Ngày chính thức:  

- Chức vụ trong Đảng:  

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

16. Tình trạng sức khoẻ:Trung bình.

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

19. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ năm 2006 đến năm 2009

- Giáo viên trường Mầm non Xuân Phong, huyện Cao Phong

- Từ năm 2009 đến năm 2011

- Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Từ năm 2011 đến năm 2013

- Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Từ năm 2013 đến nay

- Giáo viên trường Mầm non Yên Thượng, huyện Cao Phong

 

 

 Dinh thi hanh quyen

1. Họ và tên thường dùng: ĐINH THỊ HẠNH QUYÊN.

2. Họ và tên khai sinh:       ĐINH THỊ HẠNH QUYÊN.

3. Ngày, tháng, năm sinh:  16/10/1968  4. Giới tính: Nữ.

5. Quê quán: Xã Dân Hạ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

6. Nơi đăng ký thường trú: Khu 8 thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

 Nơi ở hiện nay:  Khu 8 thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

7. Số CMND: 113141800; Ngày cấp 16/7/2013; Nơi cấp Công an tỉnh Hòa Bình. 

8. Dân tộc:  Mường               9. Tôn giáo:  Không.

10. Trình độ hiện nay:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:   Đại học.

   - Học vị: Học hàm:

   - Lý luận chính trị:  Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: 

11. Nghề nghiệp hiện nay:  Giáo viên.

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:   Hiệu trưởng.

13. Nơi làm việc:  Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

14. Ngày vào Đảng: 12/3/1998.

- Ngày chính thức:   12/3/1999.

- Chức vụ trong Đảng:  Bí thư Chi bộ.

15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

16. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

19. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 10 năm 1989 đến tháng 9 năm 1990

-  Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong, huyện Kỳ sơn, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 9 năm 2002

- Giáo viên trường Tiểu học Trung Minh, thành phố Hòa Bình

- Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 9 năm 2004

- Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 8 năm 2008

- Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 8 năm 2015

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Từ tháng 8 năm 2015 đến nay

- Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Lập huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

   ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN CAO PHONG

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction