Untitled-11111

Toàn cảnh hội nghị

Sáng ngày 11/3, tại Hội trường HĐND&UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII; lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định; thể hiện rõ vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hội đồng nhân dân huyện có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thường trực, các ban và một số tổ đại biểu đã có sự năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật để cải tiến phương thức hoạt động, từng bước nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy được dân chủ trong hoạt động. Công tác giám sát trong cả nhiệm kỳ đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đúng luật định đã tạo nên sự gắn kết giữa cử tri và đại biểu nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng thực chất hơn. Các Nghị quyết được ban hành đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, HĐND huyện còn bộc lộ một số hạn chế như: việc lựa chọn các vấn đề quan trọng của địa phương để trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định còn nhiều vướng mắc; Số lượng Nghị quyết chuyên đề ban hành trong nhiệm kỳ còn ít; số cuộc giám sát của Thường trực và các ban chưa nhiều, hoạt động giám sát thông qua các báo cáo tại kỳ họp chưa có tính phản biện cao; Việc đôn đốc thực hiện kết luận giám sát chưa được thường xuyên, liên tục; việc tổng hợp và thống nhất số liệu giữa các cấp, các ngành để hoàn thiện văn bản trình kỳ họp còn nhiều vướng mắc; quy trình chuẩn bị kỳ họp có nhiều khâu, nhiều cơ quan tham gia nên việc gửi tài liệu trước kỳ họp đôi khi chưa được kịp thời; Chưa dành được nhiều thời gian để thảo luận tổ; Hoạt động chất vấn tại kỳ họp chưa thực sự sôi nổi; Một số đại biểu chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp …

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 cũng đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Việc phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng: sản xuất nông nghiệp đã hình thành vùng hàng hóa tập trung vào sản xuất cây ăn quả có múi đạt sản lượng, năng xuất hàng năm theo yêu cầu. Các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình dự án được triển khai đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà HĐND huyện Cao Phong khóa XVIII đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện cần tập trung nghiên cứu và áp dụng thực hiện tốt: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, để tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22/5/2016.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 07 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* Một số hình ảnh hội nghị:

DSC02316

Đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

DSC02317

Đồng chí Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

DSC02318

Đồng chí Quách Văn Ngoan - Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Quý Hợi

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction