Sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, huyện Cao Phong đã tạo được một số chuyển biến quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng và cả hệ thống chính trị để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cho biết: Những năm qua, BTV Huyện ủy Cao Phong đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác học tập, quán triệt, triển khai chủ trương của các cấp ủy Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thỉ số 03 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2015 tiếp tục được các cấp uỷ tăng cường lãnh, chỉ đạo tập trung vào việc làm theo tấm gương của Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương của Bác trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên, tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể nhân dân theo từng nội dung chuyên đề. Tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng các hình thức như: duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảng, sinh hoạt các đoàn thể theo quy định; cử cán bộ, đảng viên theo học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức và nâng cao trình độ. Đề cao tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận trong nhân dân để có giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề hạn chế, tiêu cực thông qua các hội nghị báo cáo viên kết hợp với giao ban công tác khoa giáo được tổ chức hàng quý. Qua đó đã truyền tải những định hướng, quan điểm của Đảng, Nhà nước, thông tin của tỉnh, của huyện về tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để tăng cường đấu tranh và xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy đã được bổ sung nội dung về chức trách, nhiệm vụ được giao, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, BTV Huyện ủy rất chú trọng khâu thẩm tra, thẩm định kết quả đánh giá, phân loại TCCS Đảng và đảng viên. Qua việc đánh giá đã từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác tự phê bình và phê bình của một số TCCS đảng và đảng viên, giúp các cấp uỷ Đảng nắm chắc tình hình, kết quả hoạt động của của tổ chức Đảng và đảng viên. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể để xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trong chỉ đạo phát triển kinh tế, VH-XH, BTV Huyện ủy Cao Phong đã huy động tối đa các nguồn lực, thành phần tiếp tục đầu tư phát triển KT-XH, trong đó, đặc biệt quan tâm đầu tư các công trình giao thông và hệ thống kết cấu hạ tầng, các dự án an sinh xã hội... nhất là cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Khuyến khích và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,14%/năm, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực (giảm dần tỷ trọng nông nghiệp). Năm 2015, cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 48%; CN-TTCN và xây dựng cơ bản chiếm 27 %; dịch vụ - du lịch chiếm 25 %. Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 27 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,82%.

Đảng bộ huyện Cao Phong hiện có 3.306 đảng viên sinh hoạt tại 35 TCCS đảng, 244 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. 100% xóm, KDC, trường học trong toàn Đảng bộ hiện đã có chi bộ. Qua công tác đánh giá, phân loại TCCS Đảng và đảng viên, năm 2014, toàn Đảng bộ có 19/35 TCCS Đảng, 183/244 chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở đạt TS-VM; 383/3.053 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là kết quả đánh giá, phân loại được xem là thực chất và có tính bước ngoặt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction