Cam Cao Phong bày bán trên địa bàn huyện Cao Phong hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh trên thị trường

Với khí thế và quyết tâm cao, ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống.

Huyện ủy Cao Phong đã chỉ đạo tất cả các chi, đảng bộ, cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân, đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách phù hợp, sát với tình hình thực tiễn.

Đảng bộ huyện xác định tập trung thực hiện mục tiêu trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, coi trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ trở thành vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2020, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt trên 9%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 170 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 48 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 17%/năm; nâng cao hiệu quả diện tích cây có múi đã được quy hoạch, sản lượng đạt trên 22 nghìn tấn, diện tích mía trên 2.500 ha; xây dựng và giữ vững thương hiệu sản phẩm Cam Cao Phong; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm là 3%; có 05 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ đô thị hóa đạt 20%.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, huyện Cao Phong bám sát sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy tỉnh về phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và Nghị quyết của cấp ủy huyện với một số loại cây trồng chủ lực; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, đặc biệt đối với sản phẩm Cam Cao Phong theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh trên thị trường. Quan tâm đến công tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như cam, mía và một số nông sản khác. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn được bảo hộ.

Đồng thời, triển khai Quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, có sử dụng công nghệ cao, trong đó: Vùng thấp của huyện tập trung phát triển cây có múi và cây mía; vùng ven lòng hồ tập trung phát triển nuôi, thả cá lồng bè có ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, sản lượng, đáp ứng thị trường tiêu thụ cho Hà Nội và các tỉnh lân cận... Vùng cao của huyện, tiếp tục phát triển diện tích trồng Mía ép nước và triển khai một số mô hình chăn nuôi trâu, bò lấy thịt, trồng cây dược liệu, các loại hoa cây cảnh phù hợp. Thực hiện tốt công tác khảo sát, dự báo thị trường, khuyến cáo doanh nghiệp, hộ gia đình chủ động điều chỉnh phương án sản xuất phù hợp cung - cầu thị trường, hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp... Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng xây dựng chợ đầu mối tiêu thụ nông sản cho địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung; các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; mở rộng hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đề ra trong Nghị quyết, các cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đang vận động các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng huyện Cao Phong ngày càng phát triển./.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction