Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 tới năm 2014

Ngày 01/02, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2015, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân được khen thưởng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã cáo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã diễn ra từ ngày 21 - 28/1/2016, với chủ đề Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới. Dự đại hội có 1.510 đại biểu thay mặt cho 4,5 triệu đảng viên trong toàn quốc.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đại hội đã bầu ra 200 đồng chí Uỷ viên BCH TW khoá XII, trong đó 180 đồng chí Uỷ viên chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất BCH TW khoá XII đã bầu 19 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tái cử tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư TW Đảng khoá XII; 3 đồng chí Ban Bí thư; 21 đồng chí Uỷ Ban kiểm tra TƯ.

Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngay sau Đại hội, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Công tác thi đua – khen thưởng năm 2015 đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực

Năm 2015 công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo công bằng, đúng trình tự, khen thưởng cho các đối tượng người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân được quan tâm. Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản như: "Thi đua thâm canh tăng vụ", "Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm kinh tế trang trại và làm giàu hợp pháp"...gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới  đã huy động sức người, sức của, sự chung tay của toàn xã hội, mang lại những khởi sắc đáng kể cho diện mạo nông thôn miền núi. Tới nay đã có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 16,23% tổng số xã, vượt 1,23% kế hoạch. Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với năm trước; trong năm có 32 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tới nay trên địa bàn tỉnh có 424 dự án. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực ngân hàng, đầu tư phát triển, xây dựng, giao thông, khoa học công nghệ đã góp phần sử dụng đúng nguồn vốn, đầu tư hiệu quả vào các công trình hạ tầng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với 87,3% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế. Các lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh được triển khai thực hiện tốt, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển.

Ghi nhận những thành tích trên, trong năm đã có 04 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Chủ tịch nước tặng Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho 01 cá nhân, Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 45 bà mẹ; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng cho 18 tập thể và 14 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 79 tập thể, Bằng khen xếp thứ Nhì cho 89 tập thể, Bằng khen xếp thứ Ba cho 86 tập thể.

Tuy nhiên phong trào thi đua năm 2015 ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chưa được duy trì thường xuyên. Tỷ lệ khen thưởng cá nhân không giữ chức vụ quản lý, người trực tiếp lao động, sản xuất còn ở mức thấp. Việc bình xét, đánh giá thi đua còn nể nang. Công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở không ổn định, thường xuyên thay đổi.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 tới năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ sĩ ưu tú cho 08 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 08 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 – 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 79 tập thể xếp thứ Nhất các cụm, khối thi đua của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 89 tập thể xếp thứ Nhì, 15 tập thể xếp thứ Ba các cụm, khối thi đua trên 38 lĩnh vực công tác và 15 mục tiêu chuyên ngành. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen  cho 01 đơn vị xếp thứ Nhất, 02 đơn vị xếp thứ Nhì, 03 đơn vị xếp thứ 3 toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2016 với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016”. Trong đó đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%, GRDP bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng, tổng thu NSNN đạt 2.890 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 – 5%.

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và toàn thể hội nghị, Trưởng các cụm, khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2016, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực./.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác

Thừa ủy quyền, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ sĩ ưu tú cho 08 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

 Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 – 2014

 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho các tập thể xếp thứ nhất các khối thi đua của tỉnh

 Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể xếp thứ nhất các mục tiêu chuyên ngành

 

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và toàn thể hội nghị, Trưởng các cụm, khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2016

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction