Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với những tỷ phú cam tại Lễ hội cam Cao Phong lần thứ nhất, năm 2015. ảnh:P.V

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2015, mặc dù kinh tế đã phục hồi song vẫn thấp hơn dự báo, sản xuất chưa có chuyển biến mạnh, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm, tín dụng tăng trưởng thấp, khả năng hấp thụ vốn cho sản xuất, kinh doanh hạn chế, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến bất lợi cho sản xuất, kết cấu hạ tầng, trình độ quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều yếu kém là những cản trở lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và dân nhân các dân tộc trong tỉnh đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, tạo những nền tảng quan trọng trong quá trình đổi mới và hội nhập.

Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 vẫn đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 11%; dịch vụ tăng 10,5%.  Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, dịch vụ lần lượt là: 19,4%, 54% và 26,6%. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo ước còn 12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36, 5 triệu đồng

Đối mặt với khó khăn của thời tiết rét đậm, rét hại, nắng nóng kéo dài và mưa lũ bất thường, sản xuất nông nghiệp vẫn đạt được kết quả tích cực, giữ vai trò ổn định là trụ đỡ của nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Trồng rừng vượt kế hoạch. Nhiều diện tích cây trồng được chuyển đổi sang các loại cây trồng có hiệu quả cao. Các tiềm năng về đất đai, lao động đang được khai thác hiệu quả mở ra những cơ hội phát triển mới tại nhiều địa phương. Diện tích rau an toàn và cây có múi phát triển mạnh. Tỉnh đã xây dựng được một số vùng, sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao như sản phẩm cam, bưởi Cao Phong, Lạc Thủy, Tân Lạc, mía tím Hòa Bình và một số sản phẩm đặc thù khác đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng /ha, tạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai khá đồng bộ và thu được kết quả tích cực, cải thiện bộ mặt nông thôn miền núi. Đã có 31 xã đạt 19  tiêu chí nông thôn mới, vượt 1,23% kế hoạch, bình quân mỗi xã đạt 11, 58 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác Ngân hàng Thế giới khảo sát KT -XH các xã vùng cao Tân Lạc.

Với các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với năm 2014. Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến. Kim ngạch xuất khẩu đạt 282 triệu USD, vượt 56,7% kế hoạch. Hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.435 tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch.

Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, nhiều lĩnh vực then chốt có những chuyển biến rõ rệt. Tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư tiếp tục được cải thiện. Nhiều công trình, dự án đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả cao, kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp huy động tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mở ra những cơ hội phát triển mới trong tương lai. Các quy hoạch ngành lĩnh vực tiếp tục được hoàn thiện. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và điểm du lịch huyện Mai Châu, làm cơ sở để huy động các nguồn lực đầu tư khai thác lợi thế đặc thù xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc độc đáo có sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó tỉnh đang tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải các tuyến tỉnh lộ, hạ tầng thành phố Hòa Bình, xử lý rác thảiNhững khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình đang được tháo gỡ hiệu quả, sớm đưa dự án vào hoàn thành và khai thác rút ngắn khoảng cách với thủ đô Hà Nội, phát triển đô thị, dịch vụ, mở ra cơ hội mới phát triển KT -XH của tỉnh.

Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng góp tích cực vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách Nhà nước của tỉnh. Ảnh: Cán bộ, kỹ sư Công ty Thủy điện Hòa Bình quản lý và vận hành tổ máy an toàn, hiệu quả.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội đạt được những thành quả đáng tự hào. Văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được chú trọng. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm bảo tồn và phát triển. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai và mang lại hiệu quả cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thường xuyên và có nhiều chuyển biến. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường, chất lượng giáo dục có bước tiên bô rõ rệt. c chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng  an ninh được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Những kết quả đạt được của năm 2015 là cơ bản và đáng tự hào, thể hiện sự đổi mới trong tư duy, nhận thức, cách làm trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp và tổ chức thực hiện các mục tiêu KT -XH, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đó cũng khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực, phân đấu của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, các ngành và địa phương đã tạo những nền tảng vững chắc để tỉnh ta phát triển và hội nhập trong tương lai.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn những yếu kém, đó là: Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thực sự hiệu quả. Cải cách hành chính có chuyển biến những vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Chế độ, trách nhiệm công vụ trong giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục hành chính có mặt còn yếu kém. Các dự án đầu tư đăng ký còn thấp. Hoạt động của doanh nghiệp chưa có nhiều khởi sắc. Tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn...

Năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT -XH 5 năm giai đoạn 2016-2020. Nhiệm vụ phát triển KT -XH năm 2016 là rất nặng nề với những thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu: Tăng trưởng kinh tế 8,3%%. Trong đó khu vực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,3%; dịch vụ tăng 9%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 18,7%; công nghiệp - xây dựng 54,6%; dịch vụ 26,7%. Thu nhập bình quân đầu người 40, 5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4-5%...

Bước vào năm mới 2016, phấn khởi và tự hào trước những thành tựu, kết quả đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tranh thủ hiệu quả sự giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội; tạo những khởi đầu thuận lợi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, thiết thực lập thành tích chào mừng 25 năm ngày tái lập tỉnh, 130 ngày thành lập tỉnh, xây dựng Hòa Bình ngày càng phát triển, vững bước trên con đường hội nhập.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction