dong chi Vo Ngoc Kien phat bieu tai ky hop thu 13

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại kỳ họp

Ngày 09/12/2015, tại Hội trường HĐND&UBND huyện đã diễn ra kỳ họp thứ 13- HĐND huyện Cao Phong khóa XVIII.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; các đại biểu HĐND tỉnh khoá XV ứng cử tại huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội đặc thù của huyện; Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ đã phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận nội dung báo cáo của UBND huyện về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015, tình hình sản xuất kinh doanh trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, giá xăng dầu trong nước có xu hướng giảm, tốc độ tăng trưởng khá nhưng mức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chưa cao; bên cạnh đó sự diễn biến bất thường của thời tiết, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, giá cả một số sản phẩm nông nghiệp giảm, tốc độ tiêu thụ sản phẩm chậm đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và nhân dân trong huyện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong năm các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Diện tích cây cam và mía tăng nhanh, tiếp tục đạt sản lượng và giá thành cao; phát triển du lịch sinh thái kết hợp với tâm linh được chú trọng. Các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình dự án được triển khai theo đúng kế hoạch. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,2%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 48%; Công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp chiếm 27%; Du lịch, dịch vụ chiếm 25%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 15.330 tấn (Đạt 102,2% so với kế hoạch HĐND huyện giao). Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,7 triệu đồng (Đạt 102,5 % so với kế hoạch HĐND huyện giao). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 19.930 triệu đồng (đạt 109,1 % so với kế hoạch HĐND huyện giao). Trồng mới 200,35 ha rừng (Đạt 109,1 % so với kế hoạch HĐND huyện giao), giữ độ che phủ rừng ở mức 53,56%. Số hộ sử dụng điện đạt 99,5 % (Đạt 100 % so với kế hoạch HĐND huyện giao). Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87% (Đạt kế hoạch HĐND huyện giao). Số hộ đạt gia đình văn hoá đạt 76% (Đạt kế hoạch HĐND huyện giao). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,13% (Đạt vượt chỉ tiêu, giảm 1,87% so với kế hoạch HĐND huyện giao). Giá trị Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp đạt 122,4 triệu đồng (Đạt 116,5% so với kế hoạch HĐND huyện giao). Giải quyết việc làm cho 1.449 lao động (Đạt 103,5% so với kế hoạch HĐND huyện giao). Có thêm 01 trường học đạt chuẩn quốc gia, 01 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (Đạt kế hoạch HĐND huyện giao). Có 5 bác sĩ/1 vạn dân. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,1% (Đạt kế hoạch HĐND huyện giao). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 14% (Đạt vượt chỉ tiêu, giảm 0,5% so với kế hoạch HĐND huyện giao). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94% (Đạt 104,4% so với kế hoạch HĐND huyện giao).

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên chất lượng công vụ chưa cao. Công tác theo dõi, đánh giá công việc có nơi, có lúc còn lơi lỏng; chế độ thông tin, báo cáo còn chậm. Sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung; số trường hợp tảo hôn và sinh con thứ ba trên địa bàn huyện còn cao. Công tác khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế chưa đáp ứng tốt yêu cầu của nhân dân; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản chưa được triển khai đồng bộ. Vẫn còn hiện tượng lấn chiếm hành lang giao thông, vi phạm quy định về xây dựng cơ bản. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai còn nhiều bất cập, công tác bảo vệ môi trường tại một số địa phương chưa được triển khai hiệu quả; tình trạng tội phạm, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, tai tệ nạn xã hội trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trên sơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế,  huyện Cao Phong đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016 như: Triển khai hiệu quả các chủ trương, biện pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; giải quyết có hiệu quả các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường; nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng chiến lược phát triển mạnh ngành du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh lĩnh vực này; tiếp tục duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” đối với sản phẩm cam của huyện theo hướng nâng cao chất lượng, sản lượng và giá thành sản phẩm.

toan canh ky hop thu 13

Toàn cảnh kỳ họp

Cũng trong phiên họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trình bày Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 2015 và báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2016; nghe Thường trực HĐND huyện trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri năm 2015 và báo có kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016 của HĐND huyện khóa XVIII; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng Chính quyền nhân dân năm 2015; Báo cáo công tác kiểm sát năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo kết quả công tác năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo bổ sung của một số ngành như: Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Trong nội dung kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện các phòng, ban, ngành của huyện giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiến hành thảo luận và chất vấn tại hội trường về các vấn đề được cử tri trong toàn huyện quan tâm.

Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua 03 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi Ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cao Phong năm 2016.

Quý Hợi

 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction