94512 IMG 0543
 Lãnh đạo huyện Cao Phong làm việc với BCH Đảng bộ xã Yên Lập về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xác định việc chống tư tưởng “nghỉ ngơi” sau đại hội Đảng là việc làm vô cùng quan trọng. Vì vậy, ngay sau Đại hội Đảng các cấp thành công, Huyện ủy Cao Phong đã tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ và bắt tay triển khai các giải pháp nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trước hết, Huyện ủy đã chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đối với cấp cơ sở đã sắp xếp, bố trí công tác khác cho 4 đồng chí không trúng cử cấp ủy, giải quyết chế độ cho 3 đồng chí nghỉ hưu, luân chuyển 2 đồng chí từ khối chính quyền sang khối Đảng và 2 đồng chí từ khối Đảng sang khối chính quyền. BTV Huyện ủy đã chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, các chức vụ lãnh đạo chủ chốt và UBKT cấp ủy cơ sở theo thẩm quyền để bộ máy sớm đi vào hoạt động. Đối với 2 xã đang khuyết chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo giao cán bộ phụ trách đến khi kiện toàn nhân sự mới. Đối với cấp huyện đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Thực hiện luân chuyển từ khối Đảng sang khối chính quyền 2 đồng chí, từ khối chính quyền sang khối Đảng 4 đồng chí. Kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, 2 Phó Chủ tịch UBND, bầu Chủ nhiệm UBKT. Điều động, bổ nhiệm 3 trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan giúp việc Huyện ủy. Giới thiệu chuyển công tác khác cho 1 đồng chí không trúng cử cấp ủy, giải quyết chế độ cho 3 đồng chí cán bộ chủ chốt không đủ điều kiện tái cử cấp ủy khóa mới nghỉ chế độ.  

 

Cùng với công tác cán bộ, Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiêm túc quán triệt nghị quyết đại hội tới cán bộ, đảng viên, nhân dân bằng nhiều hình thức. Cụ thể như: thông báo nhanh kết quả tại các hội nghị, trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể; tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt nghị quyết; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên trong việc truyền đạt nghị quyết. Đến nay, 100% chi, Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổ chức CT-XH đã quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, hội viên. Đồng thời, các cấp ủy Đảng đã chủ động  xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tế, đơn vị mình.

 

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Huyện ủy Cao Phong khẳng định: Với sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kiên quyết, sau Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện không có biểu hiện tư tưởng “nghỉ ngơi”. Yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện hiện nay là khẩn trương thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Sau khi Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, các cấp ủy Đảng cần khẩn trương bổ sung chương trình hành động vào chương trình, kế hoạch công tác của cấp mình để tổ chức thực hiện. Trước mắt, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015 trong những tháng còn lại. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch, chăm sóc và thu hoạch nông sản vụ hè - thu, mía, cam Cao Phong. Đẩy nhanh tiến độ khảo sát và xây dựng chợ đầu mối Cao Phong nhằm mở rộng liên kết và tạo thị trường cho tiêu thụ nông sản địa phương. Phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách (Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2015 là 18,261 tỷ đồng); 9 tháng năm 2015 đã thực hiện được trên 11 tỷ đồng. 

 

Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua nghị quyết gồm 17 chỉ tiêu cụ thể và 4 nhóm giải pháp chủ yếu với sự tán thành của 225/225 đại biểu, thể hiện sự kỳ vọng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong đó, mục tiêu chính là phấn đấu đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Để đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống, ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch công tác từng năm, từng quý, từng tháng. Đồng thời, ban hành quy chế hoạt động của BCH, nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BTV, các đồng chí trong cấp ủy phụ trách các lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy phụ trách vùng, BCH phụ trách địa bàn đã chủ động về cơ sở nắm tình hình, cùng với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cùng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KT-XH.

Nguồn:http://www.baohoabinh.com.vn/

 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction