Ngày 16/6/2015, tại Hội trường HĐND&UBND huyện đã diễn ra kỳ họp thứ 11- HĐND huyện Cao Phong khóa XVIII.

1

Đồng chí Bùi Thanh Nịnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ -

 Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; các đại biểu HĐND tỉnh khoá XV ứng cử tại huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ  Việt Nam, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội đặc thù của huyện; Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII. Đồng chí Bùi Thanh Nịnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp. Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Phạm Văn Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận nội dung báo cáo của UBND huyện về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Trong những tháng đầu năm 2015, sản xuất kinh doanh trong nước đã có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng khá nhưng mức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chưa cao; bên cạnh đó sự diễn biến bất thường của thời tiết, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, giá cả sản phẩm nông nghiệp giảm, tốc độ tiêu thụ sản phẩm chậm đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; chủ động khắc phục mọi khó khăn; tập trung quản lý, điều hành thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác; triển khai kịp thời các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của huyện vẫn được thực hiện đảm bảo kế hoạch, diện tích cây cam tăng nhanh. Các công trình xây dựng cơ bản, các chương trình dự án được triển khai theo đúng kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao, đặc biệt đã phối hợp xúc tiến thủ tục đầu tư một số dự án quan trọng như: xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Cao Phong; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trung tâm thương mại - du lịch, dịch vụ quần thể núi Đầu Rồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên chất lượng công vụ chưa cao. Công tác theo dõi, đánh giá công việc có nơi, có lúc còn lơi lỏng; chế độ thông tin, báo cáo còn chậm; số trường hợp tảo hôn và sinh con thứ ba trên địa bàn huyện còn cao. Công tác khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế chưa đáp ứng tốt yêu cầu của nhân dân; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản chưa được triển khai đồng bộ. Vẫn còn hiện tượng lấn chiếm hành lang giao thông, vi phạm quy định về xây dựng cơ bản. Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, hiện tượng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng có chiều hướng gia tăng, công tác bảo vệ môi trường tại một số địa phương chưa được triển khai hiệu quả; tình trạng tội phạm, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, tai tệ nạn xã hội trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trên sơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế,  huyện Cao Phong đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện trong 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, biện pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015; điều hành ngân sách Nhà nước theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi, hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; giải quyết có hiệu quả các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường; nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; tập trung duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” đối với sản phẩm cam của huyện theo hướng nâng cao chất lượng, sản lượng và giá thành sản phẩm. Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của huyện.

Cũng trong phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015, tờ trình và báo cáo tổng quyết toán Ngân sách năm 2014; nghe Thường trực HĐND huyện trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và báo có kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của HĐND huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng Chính quyền; Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Viện kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo bổ sung của một số ngành như: Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Trong nội dung kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện các phòng, ban, ngành của huyện giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiến hành thảo luận và chất vấn tại hội trường về các vấn đề được cử tri trong toàn huyện quan tâm.

Một số hình ảnh của kỳ họp:

 

2

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ phát biểu ý kiến chỉ đạo

DSC00335

Toàn cảnh kỳ họp

Q.H

 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction