"Từ việc nghiêm túc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-/TW của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, được đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ huyện Cao Phong" - đồng chí Hoàng Thị Khen, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Tây Phong cho biết.
 
 
Cán bộ, đảng viên xã Tây Phong (Cao Phong) tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị. 
 
Đảng bộ xã Tây Phong có 13 chi bộ, gồm 9 chi bộ thôn xóm, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an, với 245 đảng viên tham gia sinh hoạt. Bám sát chỉ đạo của BTV Huyện ủy Cao Phong, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05 đến toàn thể CB, ĐV gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó, xác định 3 khâu đột phá thực hiện chỉ thị gồm: Đề cao trách nhiệm nêu gương của bộ lãnh đạo quản lý các cấp; thực hành dân chủ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% CB, ĐV cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"… Thường trực Đảng ủy, BTV Đảng ủy đã rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ CB, ĐV, xác định rõ những yếu kém, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục. BCH Đảng bộ xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho CB, ĐV để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở từng chi bộ. Lấy tiêu chí, sản phẩm cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực CB, ĐV, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
Những năm gần đây, Đảng bộ xã tạo được hiệu quả thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển KT-XH. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ có chuyển biến rõ nét. Công tác sinh hoạt chi bộ, phê bình, tự phê bình trong Đảng thực chất, hiệu quả. BCH Đảng bộ xã có đội ngũ CB, ĐV trẻ, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hầu hết CB, ĐV phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, thực hiện tiết kiệm, phục vụ người dân. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức CT-XH, cán bộ, công chức đều có những việc làm cụ thể, thiết thực làm theo lời Bác Hồ. Từ năm 2016 đến nay, đã có 217 hộ hiến đất với tổng diện tích 9.800 m2, trong đó, xóm Bằng, phố Bằng, xóm Bảm, xóm Đồi tích cực giam gia hiến đất, hoa màu, tài sản xây dựng hạ tầng, công trình công cộng. Cùng với đó, các xã xây dựng, duy trì 32 mô hình học tập, làm theo lời Bác, tiêu biểu như: Mô hình bảo vệ môi trường của Hội Cựu chiến binh; đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, bản làng, khu dân cư văn hóa của MTTQ; mô hình 5 không, 3 sạch của Hội Phụ nữ; CB, ĐV là một tuyên truyền viên ở các chi bộ thôn, xóm. Xóm Đồi giữ vững đơn vị làng văn hóa tiêu biểu. Chi bộ xóm Bằng tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn. Người dân phố Bằng duy trì vận động ủng hộ đồng bào khó khăn với giá trị tiền, hiện vật khoảng 17 triệu đồng/năm…
 
Thông qua những hành động, việc làm thiết thực làm theo lời Bác Hồ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, CB, ĐV của Đảng bộ xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, cơ sở vật chất được tăng cường, chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện. Năm 2018, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%, hộ dân dùng điện đạt 100%...
Theo baohoabinh.gov.vn

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction