"Toàn bộ xã Lạc Hưng với diện tích tự nhiên hơn 13 km2, dân số 1.553 người sẽ nhập vào xã Bảo Hiệu. Sau khi sắp xếp, xã Bảo Hiệu có tổng diện tích hơn 41 km2, dân số 7.950 người. Toàn bộ xã Yên Lạc với diện tích tự nhiên gần 30 km2, dân số 6.086 người sẽ nhập vào thị trấn Hàng Trạm. Sau khi nhập, thị trấn Hàng Trạm có tổng diện tích hơn 32 km2, dân số 11.503 người. Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Yên Thủy còn 11 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 2 đơn vị hành chính. Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã được huyện Yên Thủy triển khai theo đúng tiến độ. Huyện cũng đã có văn bản hướng dẫn chi tiết giải quyết các vấn đề phát sinh sau sắp xếp. Người dân thuộc các xã liên quan đến việc sắp xếp đã được lấy ý kiến đóng góp và đồng thuận cao với chủ trương lớn này”. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đức Sỹ, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Thủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

 

Cán bộ UBND xã, Trạm y tế xã Xuân Phong trao đổi về việc sắp xếp cơ sở vật chất Trạm y tế xã trước khi xã hợp nhất với xã Đông Phong, Tân Phong (Cao Phong)

Ngày 17/12/2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 830 về việc "sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình”. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2020, tỉnh ta đã giảm 59 xã, 1 huyện; hiện toàn tỉnh còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện (9 huyện, 1 thành phố), 151 đơn vị hành chính cấp xã (131 xã, 10 phường, 10 thị trấn).

Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai ngay trước ngày nghị quyết có hiệu lực. Sau hội nghị, UBND các huyện, thành phố báo cáo cấp ủy, phối hợp với UB MTTQ, các tổ chức CT – XH xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện của địa phương. Trong đó, quy định cụ thể về nội dung công việc, lộ trình, thời gian thực hiện, phân công các thành viên Ban chỉ đạo hoặc cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp tổ chức thực hiện.

Một trong những nội dung được tập trung triển khai thực hiện là phổ biến, thông tin, tuyên truyền nghị quyết của UBTVQH với những nội dung trọng tâm như: mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp; nội dung nghị quyết; công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương; công khai về quyền, nghĩa vụ tài chính của công dân trong việc đóng góp, hoặc đã hoàn thành việc đóng góp kinh phí xây dựng các công trình tại địa phương; thời gian bắt đầu hoạt động của đơn vị hành chính mới. Đặc biệt là tuyên truyền, thông tin về việc bố trí công sở, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, công trình công cộng của đơn vị hành chính mới; các quy định và việc thực hiện chuyển đổi giấy tờ liên quan.

Riêng về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đều đã có hướng dẫn chi tiết cụ thể, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 1/2/2020. Việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác tiếp nhận, bàn giao cũng được tích cực triển khai. Các địa phương, đơn vị sẽ tổ chức hội nghị, chứng kiến việc bàn giao, tiếp nhận các nội dung bàn giao giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới; việc bàn giao chậm nhất là ngày 1/2/2020, nếu có phát sinh phải phối hợp thực hiện đảm bảo việc bàn giao, tiếp nhận không được chậm quá ngày 20/2/2020.

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện, xã sẽ liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) để thực hiện việc khắc, đăng ký các loại con dấu cho cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính chấp huyện, xã mới theo quy định. Công an tỉnh tổ chức thực hiện, đảm bảo có con dấu mới để các đơn vị hoạt động sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; chậm nhất ngày 30/1/2020 phải có con dấu mới. Đồng thời tiến hành thu hồi con dấu cũ để đảm bảo hoạt động của đơn vị hành chính mới diễn ra thông suốt.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Một nội dung quan trọng, phát sinh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là việc chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân. Trên cơ sở quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện chủ động có kế hoạch, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ. Ưu tiên việc chuyển đổi chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch khác có liên quan. Đối với các loại giấy tờ còn lại, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn để người dân chuyển đổi theo quy định. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ở cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính theo đúng quy định pháp luật và Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND, ngày 14/8/2019 của HĐND tỉnh và Hướng dẫn liên ngành số 3170, ngày 25/11/2019 của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction