(HBĐT) - Năm 2019, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức từ diễn biến phức tạp, xung đột của khu vực và thế giới, tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu giảm, những tác động tiêu cực do thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Song với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhân dân; sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đã đưa KT-XH của tỉnh ta tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo đà vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác thăm mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của huyện Cao Phong.
Nhằm tạo sự đồng bộ, đột phá ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, UBND tỉnh sớm ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019 bám sát chỉ đạo của Chính phủ và thực tiễn địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thường xuyên giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, định kỳ hằng tháng kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo sát sao với những khó khăn, vướng mắc. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và nhân dân, năm 2019, KT-XH của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
 
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,05%, trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,12%; dịch vụ tăng 7,03%; thuế sản phẩm tăng 7,39%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực với tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 19,8%; công nghiệp - xây dựng 45,67%; dịch vụ 29,58%; thuế sản phẩm 4,95%. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 130% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 105% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
 
Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục đạt được kết quả tích cực với giá trị sản xuất ước đạt 11.085 tỷ đồng, tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương chú trọng phát triển các sản phẩm lợi thế, nhất là mía tím, rau an toàn, cây có múi với các giống có năng suất, chất lượng cao. Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi theo hướng tích cực, hình thành lên những vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị thu nhập cao. Trong năm 2019, UBND tỉnh sát sao chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; liên kết tiêu thụ sản phẩm; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng thông qua các Tuần lễ giới thiệu sản phẩm, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch, hội chợ được tổ chức trong và ngoài tỉnh đã giúp sản phẩm thế mạnh, an toàn, chất lượng của tỉnh vươn xa, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố tin tưởng. 
 
Chương trình xây dựng NTM đạt kết quả nổi bật, vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong năm có thêm 19 xã về đích NTM, nâng tổng số xã về đích lên 82 xã (bằng 42,9% tổng số xã). TP Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM. 
 
Song song với nông nghiệp, lĩnh vực CN-TTCN, thương mại - dịch vụ cũng đạt những con số ấn tượng. UBND tỉnh thường xuyên theo dõi sát tình hình, gặp mặt, đối thoại với DN, nhà đầu tư; tôn vinh DN, doanh nhân tiêu biểu; chỉ đạo các sở, ngành chủ động tháo gỡ khó khăn trong SX-KD của các DN, HTX. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 ước tăng 11% so với bình quân cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 37.399 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 791,9 triệu USD, tăng 24,48% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% kế hoạch năm; nhập khẩu ước đạt 635 triệu USD, tăng 29,52% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% kế hoạch năm. 
 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường phối hợp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN, nhà đầu tư. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 59 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Có 400 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 8.500 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh ước có trên 3.500 DN với tổng số vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng; 567 dự án, trong đó có 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 568 triệu USD và 529 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 68.982 tỷ đồng. 
 
Bên cạnh đó, các lĩnh vực về văn hóa - xã hội có bước tiến bộ mới. Sự nghiệp GD&ĐT và dạy nghề được chăm lo phát triển, chất lượng các ngành học, bậc học, cấp học được nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, CSSK nhân dân được quan tâm. Công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đời sống nhân dân được chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 11,36%, giảm 3,38% so với năm 2018. Đặc biệt, tỉnh ta đã tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019, qua đó đã tôn vinh các giá trị văn hóa, vùng đất, con người Hòa Bình và là cơ hội để các địa phương, DN, HTX, làng nghề giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại, du lịch. 
 
Trong năm, công tác quốc phòng, quân sự địa phương cũng được tăng cường, kết hợp chặt chẽ giữa thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. ANCT, TTATXH ổn định, giữ vững, không có "điểm nóng”. 
 
Năm 2019 đi qua với nhiều kết quả nổi bật tỉnh ta đã đạt được trên các lĩnh vực. Song các cấp, các ngành cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nhất là trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số địa phương, đơn vị thiếu sự năng động, sáng tạo dẫn đến hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu chủ động, chưa quyết liệt trong xử lý công việc theo thẩm quyền. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm... Nghiêm túc chỉ ra những yếu kém là yêu cầu hết sức cần thiết để chúng ta xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. 
 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020. Do vậy các cấp, các ngành, cộng đồng DN và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đề ra, đó là: Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm phát triển và hỗ trợ DN. Chú trọng thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...
 
Trước thềm năm mới 2020, với niềm tin mới, nỗ lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction