Ngày 16/12, Huyện ủy Cao Phong đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy về một số nội dung thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt nội dung Quy định 205 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng năm 2019.

    Đồng chí Bùi Thị Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đinh Đức Lân -  Phó Bí thư thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

     Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn trong toàn huyện đã được đại diện BTV Huyện ủy quán triệt, triển khai những nội dung chính Hướng dẫn của BTV Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019.  Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, BTV Tỉnh ủy Hòa Bình, BTV Huyện ủy Cao Phong hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt Quy định 205 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. 
    Theo kế hoạch, chỉ đạo của Huyện ủy Cao Phong, sau hội nghị cấp huyện, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện đúng nội dung, múc đích yêu cầu trong các văn bản của Trung ương và cấp ủy các cấp; gắn triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Chỉ thị 35 với quán triệt, thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Cùng đó, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị đại hội, đảm bảo lựa chọn nhân sự theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.

    Năm 2019, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở của Cao Phong đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 43 tổ chức cơ sở Đảng và 68 Đảng viên. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm phục vụ thiết thực việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp năm 2019 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo http://caophongtv.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction