Đồng chí Bạch Văn Nội, Chủ tịch UBMTTQ xã Trung Sơn (Lương Sơn) cho biết: Với vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân nhằm xây dựng tổ chức Đảng TS-VM, MTTQ xã đã luôn bám sát công tác lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý đối với các cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

 

Trong công tác xây dựng chính quyền, MTTQ xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QCDC cơ sở, quy ước của KDC, tham gia giám sát các hoạt động của CB-CC, cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử; phối hợp mở các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Đặc biệt, mặt trận đã phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với ĐBQH, HĐND các cấp theo đúng quy định, đảm báo chất lượng. Thực hiện công tác phối hợp với thường trực HĐND, UBND xã tiến hành công khai những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân như chương trình KT-XH; đề án xây dựng NTM, mức đóng góp các loại phí, lệ phí thông qua hệ thống loa đài, các cuộc họp xóm, tiếp xúc cử tri, niêm yết tại công sở... Qua đó để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và tổ chức  thực hiện.

MTTQ xã cũng thường xuyên củng cố và duy trì hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hòa giải. Để nâng cao hoạt động của các tổ chức này, xã đã tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức cho ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Bên cạnh đó, MTTQ xã đã chú trọng mở rộng, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách, văn bản pháp luật cho cán bộ và nhân dân nghiên cứu tìm hiểu. Kết hợp hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và tổ hòa giải trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhiều vụ việc mâu thuẫn tại địa bàn đã được giải quyết kịp thời. Đặc biệt, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã trực tiếp tham gia giám sát nhiều công trình cơ sở hạ tầng tại xã, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Hiện, 100% KDC đã xây dựng được các quy ước, hương ước về xây dựng cuộc sống mới với những quy ước cụ thể theo nếp sống mới... Hàng năm, xã có hơn 85% hộ gia đình, 6 KDC đạt văn hóa, xã cũng đã hoàn thành 10 tiêu chí về xây dựng NTM. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường; vai trò của người dân được nâng cao, QCDC được thực hiện có hiệu quả.

Theo baohoabinh.com.vn

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction