Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành họp Kỳ họp thứ 26 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Bùi Văn Đoàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

       Tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét các báo cáo kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng; các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lýSau khi xem xét báo cáo của Tổ giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận:

1. Đảng ủy đã quán triệt, phổ biến kịp thời nội dung Chỉ thị số 33 - CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quản lý đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

2. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện việc kê khai và công khai tài sản cơ bản theo tinh thần Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

3. Tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Thực hiện việc kê khai tài sản cá nhân rõ ràng, minh bạch và kịp thời theo tinh thần Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính Phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chỉ ra những hạn chế khuyết điểm trong thời gian qua như:

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quản lý chưa thường xuyên

- Chưa chỉ đạo cán bộ, đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý nộp bản kê khai hằng năm về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy theo quy định.

Trên cơ sở những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ủy ban Kiểm traHuyện ủy yêu cầu:

- Đối với tổ chức đảng và các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và công khai tài sản trọng tâm là Chỉ thị số 33 - CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 22 - CT/TU, ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản và Thông tư số 08/2013/TT - TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn việc kê khai và công khai tài sản.

- Phát huy những ưu điểm và kịp thời khắc phục những hạn chế mà Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Huyện ủy theo quy định.

Đinh Thị Liên – UBKT Huyện ủy Cao Phong

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction