Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Cao Phong đang triển khai Kế hoạch số 225-KH/HU, ngày 13/9/2019 của Huyện ủy Cao Phong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng kế hoạch đề ra.


Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy xã Tây Phong cho biết: Tây Phong vinh dự được chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở của huyện. Xã đã thành lập tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự theo đúng tinh thần Kế hoạch số 225 của Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Đảng ủy xã đã thảo luận và chọn chi bộ thôn Bảm làm điểm tổ chức Đại hội đảng viên; thành lập tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn chi bộ Bảm chuẩn bị tốt công tác nhân sự theo đúng hướng dẫn của huyện. Văn kiện chi bộ cũng đang được hoàn thiện để xin ý kiến cấp trên. Theo kế hoạch, Đại hội đảng viên chi bộ Bảm sẽ được tiến thành vào trung tuần tháng 12/2019. Từ đó rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội đảng viên các chi bộ và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã vào tháng 3/2020. Xã có 13 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ thôn, xóm, 4 chi bộ trường học và trạm y tế với 250 đảng viên.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của xã có nhiều thuận lợi. Trước hết là có sự chỉ đạo của tổ công tác của huyện. Điều kiện kinh tế, dân sinh ngày càng cải thiện, cán bộ và nhân dân đồng thuận tham gia phát triển KT-XH. Năm 2018, xã về đích nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, sản xuất phát triển với các cây trồng chủ lực là mía, cam, kết hợp với chăn nuôi, phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, đời sống của người dân được nâng cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được chuẩn hóa. Nhiều năm nay, Đảng bộ xã Tây Phong liên tục được công nhận là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, xã tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ huyện Cao Phong hiện có 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (gồm 19 Đảng bộ, 12 chi bộ); 185 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với trên 3.600 đảng viên. Huyện ủy Cao Phong đã xây dựng Kế hoạch số 225 về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ chức chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo kế hoạch, Đại hội đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Đại hội Đảng viên hoặc Đại hội đại biểu cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đến nay, các chi, Đảng bộ đã hoàn thành công tác quán triệt Chỉ thị số 35 và Kế hoạch số 225. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong, tiến độ và chất lượng công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn đã đáp ứng yêu cầu. Các chi, Đảng bộ cơ sở cũng đã cụ thể hóa kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đảng của huyện vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ công tác của huyện thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tại cơ sở. Công tác nhân sự và bầu cấp ủy được thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Về xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm chỉ đạo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35.

Hiện nay, Huyện ủy Cao Phong tập trung chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ Đảng cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ và nhân dân, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các chi bộ có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp phát sinh. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction