Chiều 29/7, Huyện ủy Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Toàn cảnh hội nghị

          Đảng bộ huyện hiện có 3.631 đảng viên, sinh hoạt tại 31 tổ chức cơ sở Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV Huyện ủy Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, học tập và quán triệt Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời từ cấp huyện đến chi bộ và từng đảng viên, nhân dân. Qua đó, các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm khá vững và thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, các nguyên tắc, quy định về tổ chức hoạt động của Đảng. Nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn đảm bảo đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng trong phạm vu và phù hợp với tình hình của Đảng bộ huyện nhưng không trái với Điều lệ Đảng và các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc; ra sức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

          Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào nề nếp, chú trọng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy tốt, đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, chủ động giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở.

  Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, với nhiều chủ trương, Nghị quyết đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, trung bình đạt 11,8%/ năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 45,7 triệu đồng/ người/ năm. Đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9/13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2011 - 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14,67%.

Theo http://caophongtv.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction