Xóm Bưng 4, xã Thu Phong (Cao Phong) có 74 hộ dân, kinh tế chủ yếu làm nông nghiệp, chủ đạo là trồng cây có múi. Diện tích trồng cây có múi toàn xóm khoảng 11 ha. Chi bộ xóm có 24 đảng viên. Thời gian qua, thực hiện công tác phân công đảng viên phụ trách cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Bùi Xuân Thỉnh, Bí thư chi bộ xóm cho biết: Cùng với thực hiện nhiệm vụ đảng viên được phân công, các đảng viên còn thực hiện nhiệm vụ phụ trách cơ sở. Hiện các ngành, đoàn thể của xóm đều do đảng viên đồng thời là trưởng các ngành, đoàn thể phụ trách. Riêng chi hội cựu chiến binh do chi hội trưởng không phải là đảng viên được giao cho 2 đảng viên phụ trách. Ngoài ra, xóm có 74 hộ được phân thành 6 tổ tự quản. Tổ trưởng các tổ tự quản cũng được giao cho các đảng viên đảm nhiệm. Với vai trò là tổ trưởng, các đảng viên phụ trách các tổ đã phát huy vai trò lãnh đạo, tập hợp, tổ chức triển khai các hoạt động. Qua đó, mọi công việc của xóm đều được bàn bạc lấy ý kiến thống nhất của các hộ, tạo sự đồng thuận giúp việc triển khai đạt kết quả tích cực.

Bí thư chi bộ xóm Bưng 4, xã Thu Phong (Cao Phong) thường xuyên nắm bắt tình hình phát triển sản xuất của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phân công đảng viên phụ trách cơ sở.

Bên cạnh đó, các đảng viên phụ trách nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, giúp đỡ các gia đình, thành viên tổ tự quản cùng phát triển kinh tế. Hiện, 100% hộ dân xóm Bưng 4 đều trồng cây có múi, hộ nhiều khoảng 1,5 ha, hộ ít tầm 2.000 m2. Các hộ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn giúp nhau về kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Bùi Thanh Tịnh, Bí thư Đảng ủy xã Thu Phong cho biết: Việc phân công đảng viên phụ trách cơ sở đã được Đảng bộ xã triển khai từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 mới thực sự đi vào nề nếp. Căn cứ vào tình hình của từng xóm, từng chi bộ, việc phân công đảng viên phụ trách cơ sở được gắn liền với phân công nhiệm vụ đảng viên. Mỗi đảng viên đảm nhiệm phụ trách 1 nhóm hộ, 1 đoàn thể, 1 lĩnh vực, hoạt động gắn liền với đoàn thể, lĩnh vực phụ trách.

Đảng bộ xã hiện có 16 chi bộ với 237 đảng viên. Các đảng viên được phân công phụ trách cơ sở được lựa chọn là những đảng viên nhiệt tình, năng động. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, các đảng viên phụ trách cùng với chi ủy, đảng viên trong xóm tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN, giữ vững ANCT - TTATXH. Trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhất là nghị quyết về phát triển kinh tế tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Mỗi đảng viên là người gương mẫu đi đầu thực hiện trước để nhân dân làm theo. Bên cạnh đó, trên cơ sở nắm bắt tình hình, điều kiện sản xuất của bà con, đảng viên phối hợp với các hội, đoàn thể vận động các kênh hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật, ngày công giúp các gia đình khó khăn. Đồng thời, qua nắm bắt tình hình cơ sở kịp thời báo cáo chi bộ, Đảng bộ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có hướng chỉ đạo. Qua đó, Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tính tập thể, dân chủ của Đảng trong lãnh đạo phát triển KT-XH. Hàng tháng, các chi bộ tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của đảng viên, đánh giá các mặt làm được, chưa làm được, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Thanh Tịnh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Thực hiện chủ trương sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố, xã Thu Phong là một trong những đơn vị làm điểm của tỉnh. Qua triển khai đã thực hiện sáp nhập 4 xóm thành 2 xóm. Thời gian đầu việc triển khai gặp nhiều khó khăn do nhân dân chưa hiểu, tư tưởng của một số người dân chưa thông suốt nên chưa đồng thuận. Xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó có dấu ấn đậm nét của các đảng viên được phân công phụ trách cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về việc sáp nhập các xóm. Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện sáp nhập 6 xóm thành 3 xóm. Đảng ủy xã vẫn xác định lấy đảng viên làm nòng cốt để tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự ủng hộ, đồng thuận với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction