Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi là nguyên nhân dẫn đến suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thời gian qua, BCH Đảng bộ huyện Cao Phong đã ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác KT, GS; đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ với phương châm không có “vùng cấm” nhằm chấn chỉnh, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xã Thung Nai (Cao Phong) chủ động xây dựng, nghiêm túc thực hiện và không ngừng nâng cao nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát 

Đồng chí Bùi Thị Nhâm, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng và UBKT các cấp bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ KT, GS theo Điều 30 và Điều 32 (Điều lệ Đảng). Qua đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 60 tổ chức Đảng, trong đó kiểm tra 5 tổ chức Đảng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BTV Tỉnh ủy; 36 đảng viên, cấp ủy viên; giám sát thường xuyên 33/33 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 37 tổ chức Đảng và 43 đảng viên. Qua KT, GS, kết luận không có tổ chức Đảng, đảng viên nào phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, UBKT các cấp còn giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Tính đến ngày 31/8, UBKT các cấp nhận được 13 đơn khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, trong đó có 3 đơn khiếu nại đối với cùng 1 đảng viên. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã xử lý bằng hình thức cách chức Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy cơ sở đối với 3 đồng chí. Đặc biệt, trong năm 20017 và 8 tháng đầu năm 2018, BTV Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên là cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý bằng hình thức cách chức UV BCH Đảng bộ và cách chức UV BTV Đảng ủy do vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của BCH Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm. UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 đồng chí cấp ủy viên diện BTV Huyện ủy quản lý do vi phạm về thực hiện không đúng quy định về quản lý phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô giai đoạn 2013 - 2015 bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Về đảng viên, có 6 đảng viên phải thi hành kỷ luật bằng các hình thức khác nhau, trong đó có 2 trường hợp cách chức, 2 trường hợp khai trừ.

Có thể khẳng định, việc thi hành kỷ luật trong Đảng được UBKT Huyện ủy Cao Phong thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật; hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm số lượng, cơ cấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thông qua công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện những sai phạm, giúp tổ chức Đảng và đảng viên có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tăng thêm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Nhâm, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cao Phong nhấn mạnh.

Theo http://caophongtv.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction