Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị

    Ngày 08/6, tại Hội trường trung tâm AP PLAZA, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp và trao đổi một số kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực HĐND theo quy định. Các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND các cấp đã chủ động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND đ