Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp

Ngày 28/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Cho ý kiến vào Tờ trình về Dự thảo Bcáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/5/2012 của BTV Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại 4, các đại biểu cho rằng thời gian qua việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Lương Sơn. Tình hình thu, chi ngân sách đạt được những kết quả tích cực. Đến hết năm 2017 thu NSNN trên địa bàn huyện đạt 185,6 tỷ đồng, bằng 266% so với thực hiện năm 2012, cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, hiệu quả. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng ở khu vực phi nông nghiệp, từ 43% năm 2011 lên 62,2% năm 2017. Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, từ năm 2012 đến nay, đã quyết định chủ trương cho 65 dự án với vốn đăng ký 145 triệu USD và trên 9.500 tỷ đồng. Tuy nhiên mặc dù là huyện thuộc vùng động lực, giáp thủ đô, có nhiều lợi thế nhưng thu NSNN trên địa bàn huyện chưa cao, mới đáp ứng 33% nhu cầu chi. Kết quả thu hút đầu tư chưa đạt như mong đợi, số dự án đi vào sản xuất kinh doanh và số vốn giải ngân còn hạn chế. Nghị quyết được triển khai trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn, do đó thiếu nguồn lực thực hiện; vốn đầu tư công cho thực hiện thấp. Thời gian tới, huyện tập trung nguồn lực và phấn đấu đến năm 2020 đạt đô thị loại 4, đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 44, ngày 23/3/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động nhân dân quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện cho thấy việc thực hiện chỉ thị đã từng bước khắc phục được tình trạng các cơ quan, đơn vị tự phát động hội viên, nhân dân quyên góp ủng hộ, nguồn quỹ thu được tự chi, đối tượng hưởng lợi không rõ ràng, chồng chéo nhiều nội dung trên cùng một đơn vị…giảm tối thiểu dư luận tiêu cực trong cán bộ, nhân dân lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả từng nội dung vận động. Qua 3 năm triển khai chỉ thị không phát hiện vi phạm, tiêu cực trong công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “Cứu trợ” do MTTQ chủ trì, phát động.

Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng 5 năm qua việc thực hiện Nghị quyết số 06 của BTV Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Lương Sơn đã đạt những kết quả bước đầu và tích cực. Tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt trên 900 tỷ đồng, hạ tầng cơ sở được xây dựng đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị văn minh, hiện đại; nhiều công trình quan trọng đã và đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp, diện mạo của huyện từng bước thay đổi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những lợi thế của huyện và yêu cầu huyện cần tập trung khai thác như: Giáp ranh thủ đô Hà Nội, giao thông thuận lợi, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp khá cao; có cơ bản các dịch vụ để thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động....Huyện cần xác định hướng đi và phân công, phân nhiệm rõ ràng, có lộ trình cụ thể để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra. Bí thư yêu cầu huyện nỗ lực cao hơn nữa, với quyết tâm chính trị cao, huy động nội lực, nguồn lực tại chỗ về lợi thế giao thông, đất đai...biến đây thành ưu thế để phát triển.

Về thực hiện Chỉ thị 44, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần bổ sung vào báo cáo rõ ràng hơn, đánh giá thêm về kết quả thực hiện và tác động của Chỉ thị đối với người dân. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các cấp đối với việc thực hiện chỉ thị. Từng đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể và có kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện cụ thể, tránh tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí. Đối với Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, Bí thư yêu cầu cơ quan soạn thảo, tham mưu cần có giải pháp cụ thể hơn nữa, trong tình hình mới phải tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng và trên nhiều phương tiện khác trên môi trường mạng internet nhằm đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng trong cuộc họp sáng nay, BTV Tỉnh ủy đã thông báo về việc nghỉ hưu của đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh. Thay mặt BTV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của đồng chí Hoàng Thanh Mịch trong thời gian công tác, kinh qua nhiều nhiệm vụ, vị trí khác nhau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đồng chí Hoàng Thanh Mịch về nghỉ hưu cùng gia đình vui, khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp cho địa phương./.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh nhân thông báo về việc đồng chí Hoàng Thanh Mịch nghỉ hưu

Theo www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction