Tính đến nay, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, huy động tối đa các nguồn lực đạt và vượt 11/17 chỉ tiêu. Phát huy những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong sẽ tiếp tục khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, quyết tâm đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Phong chủ động xây dựng, nghiêm túc thực hiện và không ngừng nâng cao nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác KT-GS

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Phong cho biết: Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 11,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện vẫn giữ vững và phát huy được lợi thế; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán nhà nước giao (trung bình tăng trên 17%/năm); thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng với 5 xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018. GD&ĐT, y tế, XH-XH tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện với tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3%/năm. QP-AN, trật tự ATXH được giữ vững, ổn định, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể CT-XH có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tích cực vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH. Với những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đạt được trong những năm qua, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Một điểm đáng lưu ý trong nửa nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện Cao Phong đã ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Đồng chí Bùi Thị Nhâm, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng và UBKT các cấp đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đã chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 (Điều lệ Đảng). Qua đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 60 tổ chức Đảng, trong đó kiểm tra 5 tổ chức Đảng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BTV Tỉnh ủy; 36 đảng viên, cấp ủy viên; giám sát thường xuyên 33/33 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 37 tổ chức Đảng và 43 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, kết luận không có tổ chức Đảng, đảng viên nào phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, UBKT các cấp còn giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Tính đến ngày 30/4, UBKT các cấp nhận được 13 đơn khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, trong đó có 3 đơn khiếu nại đối với cùng 1 đảng viên. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã xử lý bằng hình thức cách chức Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy cơ sở đối với 3 đồng chí. Có thể khẳng định, việc thi hành kỷ luật trong Đảng được UBKT Huyện ủy Cao Phong thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đối với 36 đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm. Đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm số lượng, cơ cấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện những sai phạm, giúp tổ chức Đảng và đảng viên có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong sẽ tập trung các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển KT-XH. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra.

Theo http://caophongtv.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction