Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 10/4, Đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Xuân Phong, huyện Cao Phong để khảo sát tình hình sáp nhập thôn, xóm. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ.

Xuân Phong là một trong hai xã thuộc huyện Cao Phong thực hiện Đề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Hiện nay, xã Xuân Phong có 12 xóm, 820 hộ, bằng 3665 khẩu; số xóm có quy mô số hộ gia đình dưới 100 hộ là 12/12 xóm, chiếm 100%; xóm có số hộ nhiều nhất là 94 hộ; xóm có số hộ ít nhất là 34 hộ. Cộng đồng dân cư trong xóm có sự đồng nhất về phong tục, tập quán. Tuy nhiên quy mô theo từng cụm, vùng quá nhỏ, địa hình đồi núi dốc, bị chia cắt, đường xá giao thông, thông tin liên lạc có nhiều khó khăn...Thực hiện chủ trương của tỉnh, xã đã thực hiện sáp nhập đối với xóm có quy mô số hộ gia đình thấp hơn tiêu chí quy định hiện hành và thỏa mãn điều kiện sáp nhập, đặc biệt là các xóm khó khăn về quỹ đất, quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa và hạ tầng phúc lợi xã hội ở cơ sở. Sáp nhập xóm, khu dân cư đồng thời thực hiện sáp nhập các tổ chức đảng, chính quyền, Ban công tác MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể để đảm bảo mỗi xóm chỉ có một tổ chức, đoàn thể liên quan theo quy định. Quá trình sáp nhập phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân, không làm gián đoạn đến tiến độ triển khai thi công các dự án đang đầu tư, xây dựng...

Kết quả, sau khi nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các tiêu chí theo quy định của nhà nước về dân số, số hộ và diện tích đất ở tại cơ sở, Đảng ủy, UBND xã Xuân Phong đã thống nhất sáp nhập 3 xóm: Rú 1, Rú 2, Rú 3 để thành lập một xóm mới là xóm Rú Giữa; giữ nguyên 9 xóm (Nhõn 1, Nhõn 2, Nhõn 3, Rú 4, Rú 5, Rú 6, Cạn 1, Cạn 2 và xóm Mừng). Bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của đại đa số người dân thuộc 3 xóm, đạt đúng theo Đề án và kế hoạch đề ra. Theo đó, xã Xuân Phong từ 12 xóm xuống còn 10 xóm.

Lãnh đạo xã Xuân Phong cũng cho biết, việc sáp nhập xóm đã có tác động đến tổ chức và cán bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở, ảnh hưởng đến hoạt động và tâm lý cán bộ. Nếu nhập 2 hoặc 3 chi hội thành 1, số lượng hội viên tăng gấp 2 hoặc 3 lần mà kinh phí hoạt động được khoán cho từng tổ chức vẫn giữ nguyên thì khó hoạt động. Người dân mong muốn được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xóm mới, có quỹ đất rộng để xây dựng nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng. Cần hướng dẫn, hỗ trợ người dân điều chỉnh lại địa chỉ trong giấy tờ tùy thân...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết sau khi sáp nhập thôn, xóm, sẽ đảm bảo cho cơ cấu, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã; giảm biên chế, giảm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và các tổ chức, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể ở xóm. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá việc triển khai tại địa phương bước đầu đã đạt kết quả tốt, kinh nghiệm rút ra tại xã Xuân Phong cho thấy, để đạt được thành công trước hết phải có quyết tâm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; tập trung tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thời gian tới, huyện Cao Phong nói riêng và toàn tỉnh nói chung tổ chức tổng kết Đề án “Thí điểm sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố” để từ đó nhân rộng. Các sở, ngành sớm ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, kinh phí trong quá trình sáp nhập, kiện toàn. Các thôn, xóm sau khi sáp nhập cần ban hành quy chế sử dụng các thiết chế văn hóa; tiếp tục duy trì và phát triển các nét văn hóa, phong tục tập quán, hương ước...của cộng đồng dân cư; tổ chức bộ máy mới sớm được kiện toàn và đi vào hoạt động./.

Theo www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction