Năm 2017, Ban Thường trực UB MTTQ xã Thu Phong (Cao Phong) phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức 8 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND ở 4 tổ với trên 400 đại biểu cử tri các xóm tham gia. Trong quý I/2018 phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện với đại biểu HĐND huyện khóa 19 ứng cử tại hai xã Thu Phong và Bắc Phong.


Cán bộ UB MTTQ xã Thu Phong (Cao Phong) trao đổi với cán bộ cấp ủy, chính quyền xóm Đúng để nắm bắt thông tin, tình hình cơ sở

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đảng và Nhà nước, các ngành chức năng, đóng góp nhiều ý kiến về hoạt động của HĐND, UBND.

Đồng chí Phạm Thị Thủy, Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của MTTQ. Thời gian qua, MTTQ xã đã làm tốt trách nhiệm tổ chức, vận động nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân thực hiện. MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp quy của huyện và xã, tham gia xây dựng nội dung các kỳ họp của HĐND xã. Phối hợp với Thường trực HĐND xã thực hiện quy chế phối hợp, giám sát các khu dân cư, công trình, hoạt động của đại biểu dân cử, cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

Đồng chí Nguyễn Công Minh, Chủ tịch UB MTTQ huyện nhấn mạnh: Phát huy vai trò của mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ các cấp trong huyện chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền, ngành chức năng tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật của UBND, Nghị quyết của HĐND các cấp, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước khu dân cư. Hàng năm, phối hợp xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND về thực hiện phát triển KT-XH.

Năm 2017, UB MTTQ huyện đã chủ trì 3 cuộc giám sát về các vấn đề: Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án tù, người đang chấp hành án treo; công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội; quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; thực hiện Đề án 03 về "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn huyện. Phối hợp tham gia đầy đủ các cuộc giám sát do Thường trực HĐND huyện tổ chức, các cuộc kiểm sát do Viện KSND huyện tổ chức. Tổ chức 1 cuộc đối thoại nhân dân giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện về vấn đề "Quan điểm, định hướng, giải pháp đột phá của huyện trong công tác tổ chức cán bộ; công tác phát triển KT-XH, QP-AN” trên địa bàn huyện với hơn 200 người tham dự. Thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình nhân dân về việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện và các cơ quan chức năng của tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương.

Với vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, MTTQ các cấp trong huyện thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. Trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp, MTTQ huyện chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, qua đó tăng cường nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời kiến nghị, đề xuất, báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường sự giám sát của mặt trận, của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức, đại biểu dân cử và các cơ quan Nhà nước. Trong năm qua, huyện đã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh, 5 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, 27 cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện với trên 1.500 lượt cử tri tham dự, có trên 130 ý kiến về 30 vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến được Ban Thường trực tổng hợp đầy đủ, gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng, chính quyền.

Theo Báo Hoà Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction