Ngày 1/3, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang kết luận cuộc họp

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án " Thí điểm sáp, nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình". Dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc rà soát quy hoạch tổng thể phát triển của tỉnh KT-XH đến năm 2020. Dự thảo kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về việc rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020. Dự thảo về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển vùng động lực kinh tế của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020. Dự thảo báo cáo và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU, ngày 12/2/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương.

Trong đó thực hiện Đề án sáp nhập, kiện tòa xóm, tổ dân phố, đến nay đã sáp nhập 82 thôn, xóm để thành lập, đặt tên 41 thôn, xóm; sáp nhập 39 tổ dân phố để thành lập, đặt tên 19 tổ dân phố; đổi tên 02 tổ dân phố và thành lập mới 01 xóm. Hiện nay toàn tỉnh còn lại 1.999 thôn, xóm, tổ dân phố; giảm 60 xóm, tổ dân phố so với trước khi thực hiện Đề án 1084. Tổng kinh phí giảm chi được từ việc chi trả phụ cấp cho những hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể 1 năm giảm khoảng 4,7 tỷ đồng.

Sau gần 5 năm thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, tỉnh đã đạt được một số thành tựu nhất định. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,46%, thu ngân sách nhà nước đạt 3.188 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 505 triệu USD, giải ngân vốn đầu tư công đạt 70%...

Tại cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành thảo luận, phân tích những khó khăn, thuận lợi và đề xuất những giải pháp để thực hiện các dự thảo báo cáo, kết luận trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, rà soát số liệu, chỉnh sửa ngôn ngữ văn bản bảo đảm tính khoa học; tham mưu đề xuất xây dựng những giải pháp cụ thể gắn với điều kiện thực tế, tạo lực đẩy mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu KT-XH của tỉnh. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo các cấp cần có quyết tâm cao, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt chủ trương sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố. Đối với nhóm báo cáo tham mưu cho cấp ủy cần rà soát cụ thể các chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp cụ thể, rõ ràng để phấn đấu ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra. Các cấp, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Quyết định của UBND tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH và dự toán NSNN năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ di dân tái định cư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư sớm triển khai và đưa các dự án đầu tư đi vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách…

 Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction