Sáng 04/01/2018, Huyện ủy huyện Cao Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018. Đồng chí Võ Ngọc Kiên - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

image001

Đ/c Võ Ngọc Kiên - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Trong năm 2017, UBKT Huyện ủy Cao Phong đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát được 66 cuộc trong đó có 31 cuộc kiểm tra và 35 cuộc giám sát. Nội dung chủ yếu về Chỉ thị số 29- CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện quy định về những điều đảng viên không làm; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ...

Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề được 93 cuộc, trong đó 51 cuộc kiểm tra và 42 cuộc giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, chế độ công tác và giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hiện chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của cấp mình ; việc thu, chi ngân sách Đảng, việc thu, nộp quản lý sử dụng đảng phí… 

Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 22 đồng chí, tăng 11 đồng chí so với năm 2016. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 02 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy xử lý 01 đồng chí  và Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 19 đồng chí. Nội dung vi phạm liên quan trách nhiệm lãnh đạo, điều hành; Về những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình… Với hình thức: cách chức 02 đồng chí, khai trừ Đảng 01 đồng chí, cảnh cáo 02 đồng chí và khiển trách 17 đồng chí.

image003

Đ/c Nguyễn Hữu Đạt - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đạt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đạt được trong năm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện ngày càng Trong sạch vững mạnh. Về những nhiệm vụ trọng tâm 2018, đồng chí Nguyễn Hữu Đạt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Phongcần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương tổ chức thực hiện tốt hơn nữa về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng gắn với việc kiểm tra chế độ sinh hoạt đảng đối với tổ chức Đảng cấp dưới; kịp thời xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật. Tăng cường việc tiếp đảng viên, công dân về tiếp nhận đơn thư tố cáo. Tổng hợp, phản ảnh; kịp thời số lượng đơn thư tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên; hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đinh Thị Liên - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Phong

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction