Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Sáng 04/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố về chuyên đề “Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Trụ sở Tiếp công dân tỉnh có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Từ khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành đến nay cho thấy, mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành về công tác tiếp dân , giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) được củng cố và ngày càng hiệu quả. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đã quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân chấp hành thực hiện nghĩa vụ KNTC được tăng cường. Tỷ lệ giải quyết đơn thư về KNTC đạt tỷ lệ cao. Công tác hòa giải ở cơ sở được chính quyền các cấp chú trọng. Từ năm 2015 đến nay, tổng số quyết định, kết luận giải quyết về KNTC đã tổ chức thi hành xong là 716 quyết định, kết luận, đạt tỷ lệ 90,2%. Đồng thời, những quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng được rà soát và tháo gỡ kịp thời. Từ đó đảm bảo tính nghiêm túc của pháp luật, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác giải quyết KNTC, tăng lòng tin của nhân dân vào các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao đánh giá, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, bảo đảm tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định và đáp ứng yêu cầu của công dân. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như: Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân ở cấp huyện, xã còn thiếu, trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn chưa thuyết phục được người dân nên hiệu quả mang lại chưa cao; công tác nắm bắt tình hình KNTC ở một số địa phương còn thiếu chủ động, việc giải quyết một số vụ thuộc thẩm quyền chất lượng chưa cao, thiếu dứt điểm, chậm thời gian quy định; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC còn ít, hiệu quả còn hạn chế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Để thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, các quyết định, kết luận giải quyết về KNTC được thực hiện đạt hiệu quả cao, trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thực sự quan tâm đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết về KNTC, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cần thiết, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các quan nhà nước, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị (nhất là ở cơ sở) trong việc kiểm tra, giám sát để các quyết định, kết luận giải quyết về khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc triệt để. Làm tốt hơn nữa việc công khai các quyết định, kết luận giải quyết về KNTC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương có liên quan và các phương tiện truyền thông nơi phát sinh các vụ việc KNTC để người dân, tổ chức cùng tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện. Các huyện, thành ủy, thủ trưởng cơ quan ban, ngành tập trung rà soát dứt điểm các vụ việc chưa giải quyết xong. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tiêu cực, cố ý làm sai pháp luật của tập thể, cá nhân gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân và nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức các cuộc họp chuyên đề liên quan đến việc thực hiện giải quyết KNTC, đặc biệt gắn với từng vụ việc cụ thể. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại các vụ KNTC kéo dài để có hướng giải quyết triệt để./.

Theo www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction