Chỉ đạo điều hành
 Ngày 11/12 BTV huyện ủy đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 12/2020. Đồng chí Đinh Đức Lân - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021 của huyện ủy và UBKT huyện ủy; báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, dự toán ngân sách năm 2021; kế hoạch của UBND huyện về đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khoá XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới huyện Cao Phong, giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025; kế hoạch thực hiện kết luận của BTV tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Qua đánh giá của BCH Đảng bộ huyện, kết quả năm 2020, có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất đạt 5,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,5%, văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Theo caophongtv.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Vũ Thị Ly