Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Cao Phong cho biết: Những năm qua, huyện đã vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời chủ động, tích cực tháo gỡ những khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

 Trong quá trình thực hiện, huyện đặc biệt coi trọng công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng. Nhờ đó, công tác QP-QSĐP được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố; tiềm lực quốc phòng được tăng cường, khu vực phòng thủ huyện được xây dựng ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng cao; ANCT - TTATXH được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. Để đạt được kết quả này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục tập trung vào các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong công tác giáo dục QP&AN, huyện quản lý, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như: Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP&AN trong tình hình mới”, Nghị định số 116, ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục QP&AN. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác này, huyện đặc biệt chú trọng kiện toàn Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp bảo đảm đúng, đủ thành phần (nhất là sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020); đồng thời, xây dựng quy chế, kế hoạch sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy và các phòng, ban, ngành, đoàn thể rà soát, quản lý, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN; thông báo sớm cho cán bộ các cấp thuộc diện bồi dưỡng để chủ động sắp xếp công việc tham dự các lớp khi được triệu tập. Cùng với đó, chỉ đạo chính quyền các xã, Hội đồng giáo dục QP&AN cùng cấp và cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung quy định. Tính từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho trên 1.000 cán bộ thuộc các đối tượng, đảng viên chức sắc, chức việc tôn giáo và gần 8.000 học sinh THPT trên địa bàn đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình và thời gian quy định, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Để công tác quốc phòng, quân sự hoạt động hiệu quả, UBND huyện Cao Phong nghiêm túc triển khai việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng cũng như đảm bảo kinh phí quốc phòng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện. Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tham mưu, giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và giải quyết tồn đọng sau chiến tranh. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định số 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thực hiện chi trả 1 lần cho 1.554 đối tượng với số tiền trên 5 tỷ đồng. Năm 2015, Ban CHQS huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 6 đối tượng chính sách với tổng số tiền 12 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa với số tiền 70 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction