Công an huyện Cao Phong tăng cường kiểm tra việc thu hồi vũ khí
 

Năm 2015, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Cao Phong luôn được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn xã hội chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Xác định công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm. Bám sát kế hoạch của Công an tỉnh, Công an huyện Cao Phong xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" sát với đặc điểm, tình hình của địa phương đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và sâu rộng trong nhân dân. Đồng thời, Công an huyện còn tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc huyện, củng cố Ban chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Lực lượng Công an cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ, ngăn ngừa tai, tệ nạn xã hội.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an huyện Cao Phong đã kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Duy trì 124 hòm thư tố giác tội phạm; duy trì và phát huy hiệu quả 3 mô hình cụm an ninh trật tự khu vực giáp ranh. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 93,8%; phối hợp với C47 Bộ Công an bắt 2 đối tượng buôn bán ma túy trái phép, thu giữ 45 bánh heroin. Qua bình xét, phân loại phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có 12/13 xã, 109/124 tổ an ninh nhân dân và 113/143 tổ tuần tra đạt loại khá; 109/124 xóm, khu dân cư, 11/13 xã, thị trấn và 47/55 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt an toàn về an ninh trật tự.

Thực hiện Kế hoạch ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm đảm bảo an ninh trậ tự trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Xun Bính Thân 2016 của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Cao Phong đã xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp và vững chắc, các đội nghiệp vụ luôn bám sát địa bàn, 100% quân số đảm bảo ứng trực. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm những khiếu kiện, tranh chấp kéo dài, nhất là ở khu vực nông thôn. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phụ trách xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả, nhân dân các xã, thị trấn đã tự giác giao nộp 60 khẩu súng tự chế có khả năng gây sát thương cao. Đã hoàn tất hồ sơ đưa 6 người nghiện ma túy đi cai nghiện.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Cao Phong đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, thế trận an ninh liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cộng đồng dân cư. Để phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục có hiệu quả, Công an huyện Cao Phong tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09/CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới". Tăng cường phối hợp với các hoạt động của các tổ chức quần chúng ở cơ sở và tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

 Theo http://hoabinh.gov.vn

 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction