Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo của cấp Uỷ Đảng, Chính quyền, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Cao Phong đã đạt được những kết quả cơ bản: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra điểm nóng trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, kìm chế tai nạn giao thông, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

         Để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc đi vào cuộc sống và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, lực lượng Công an huyện với vai trò là lực lượng nòng cốt đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chínhquyền xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên phối hợp tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, tạo ra thế trận an ninh vững chắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Gắn thực hiện phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mớimang lại hiệu quả thiết thực.Duy trì và phát huy có hiệu quả mô hình cụm an ninh trật tự khu vực giáp ranh như: cụm "Cao - Lạc - Kim - Tân", cụm "Cao - Kim - Hòa", cụm "Lòng hồ sông Đà" và  cụm an ninh trật tự liên hoàn giữa đơn vị K834 với xã Tây Phong, thị trấn Cao Phong, 124/124 xóm, khu dân cư và 55 đầu mối cơ quan, đơn vị, trường học ký cam kết đảm bảo an toàn an ninh trật tự; 100% xã, thị trấn ký cam kết thi đua về đảm bảo an ninh trật tự; 100% hộ dân trên địa bàn huyện ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo, thả đền trời trong dịp tết Nguyên đán.

Xác định việc thu hút đông đảo quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, lực lượng Công an huyện đẩy mạnh củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự bảo vệ; các gương điển hình, mô hình tiên tiến, thông qua đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; giúp đỡ, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư gắn với thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.Nổi bật là các mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”; “Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý”; “Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình”; “Tuổi cao gương sáng

Cùng với đó, hàng năm Công an huyện đã cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tăng cường xuống cơ sở phối hợp với các lực lượng, các ban ngành đoàn thể phát động phong trào toàn dân vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những giải pháp củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là những địa bàn xung yếu; kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã, tổ chức diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân" và phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong lực lượng Công an xã, qua đó, tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, tu dưỡng nâng cao đạo đức tác phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2015: 92% số xã, thị trấn có phong trào đạt loại khá; 109/124 xóm, khu dân cư; 11/13 xã, thị trấn và 47/55 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt an toàn về an ninh trật tự; 03 cơ quan, đơn vị và 07 xã được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Qua đó đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần đổi mới và làm phong phú thêm các hoạt động của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc gắn với triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào sẽ được định hướng sát với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

Mai Phượng - Văn phòng HĐND&UBND huyện

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction