An ninh - Quốc phòng
Ngày 15/12, UBND huyện Cao Phong tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2020
 
Đại biểu tham dự lớp tập huấn trao đổi, nắm bắt các nội dung cơ bản của Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV.
 
Tham gia lớp tập huấn có 83 đồng chí là lãnh đạo Ban CHQS huyện, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ phụ trách DQTV, DBĐV Ban CHQS xã, thị trấn trong toàn huyện.
 
Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Tại chương trình tập huấn, đại biểu được quán triệt 8 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Luật DQTV; nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật DQTV; những nội dung cơ bản của Luật Lực lượng DBĐV; nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; nghị định huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; nghị định quy định về cơ sở huấn luyện DBĐV cấp tỉnh; nghị định về sỹ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam; nghị định quy định về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV.
 
Thông qua tập huấn giúp đại biểu nắm rõ quy định của Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, triển khai thực hiện luật đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP - QSĐP.
Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Vũ Thị Ly