Tính đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 49) huyện Cao Phong đã nỗ lực, đặt quyết tâm cao nhất sớm "về đích” trong thực hiện Quyết định số 49 đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng.

Thượng tá Hà Văn Thuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cao Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 49 huyện cho biết: Thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, huyện Cao Phong đã tiến hành rà soát, thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng dân công hỏa tuyến theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác động nhất định đến tình hình tư tưởng, an sinh xã hội cũng như niềm tin của nhân dân trên địa bàn huyện. Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, BCĐ 49 huyện luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của BCĐ 49 tỉnh nên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo thống kê, khảo sát ban đầu trên địa bàn huyện Cao Phong có khoảng 1.048 đối tượng. Tuy nhiên, có 1.120 đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo Quyết định. Đến nay đã có quyết định chi trả trợ cấp cho 272 đối tượng với tổng số tiền trên 580 triệu đồng. Toàn huyện đã hoàn chỉnh 229 hồ sơ báo cáo BCĐ 49 tỉnh, 161 hồ sơ đang hoàn thiện ở cấp huyện và 386 hồ sơ đang hoàn thiện ở cấp xã. Có 72 đối tượng chưa kê khai. Đây là những đối tượng tham gia dân công hoả tuyến đã chết, thân nhân nắm không chắc nên kê khai không đúng hướng dẫn, kê khai thời gian tham gia dân công quá dài; nhiệm vụ, địa bàn thực hiện không rõ.

Ban CHQS huyện Cao Phong - cơ quan thường trực BCĐ 49 huyện tổ chức chi trả chế độ theo Quyết định số 49/2015/ QĐ-TTg cho các đối tượng thụ hưởng

Có thể nói, sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49, BCĐ 49 huyện Cao Phong đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng thời BCĐ 49 huyện đã phát huy tốt vai trò, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ, nhất quán. Cùng với đó đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở trong tổ chức triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, hiệu quả. Việc xét duyệt, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xét duyệt hưởng chế độ trợ cấp cho các đối tượng đảm bảo công khai, dân chủ. Việc tổ chức chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách.

Tuy vậy, theo đánh giá tiến độ thực hiện rà soát, thẩm định, xét duyệt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhìn chung còn chậm. Nguyên nhân được xác định là do phần lớn đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến hiện đã già hoặc từ trần, không có hoặc không lưu giữ được giấy tờ; nhiều đối tượng sinh sống ở các địa phương khác. Do vậy, việc kê khai, xác lập hồ sơ của đối tượng và thân nhân còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số xã, thị trấn thiếu tính chủ động trong việc triển khai, thực hiện dẫn đến dự kiến về số lượng đối tượng được hưởng chưa sát với thực tế của địa phương. Trước thực tế đó, theo thượng tá Hà Văn Thuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cao Phong, Phó Ban thường trực BCĐ 49 huyện, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ theo Quyết định số 49, trước mắt huyện sẽ tập trung giải quyết dứt điểm những hồ sơ có đầy đủ giấy tờ hợp lệ trên tinh thần dễ làm trước, khó làm sau. Cùng với đó, BCĐ 49 huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ Hội đồng chính sách các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ cho các đối tượng đảm bảo xong trước ngày 15/5 (đối với cấp xã) và trước ngày 5/6 (đối với cấp huyện) với mục tiêu không để tồn, sót người được hưởng; công tác xét duyệt, chi trả phải đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, gây bức xúc trong các đối tượng và dư luận xã hội...

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction